20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

TRANSGRANICZNE FORUM GOSPODARCZE

  25 lutego br. odbyła się w Hotelu OST Gromada konferencja inauguracyjna organizowana w ramach projektu pt. Transgraniczne Forum Gospodarcze w Przemyślu. Cały projekt oraz objęta patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Konferencja została przygotowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu.

  W imieniu władz miasta otworzył ją Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski.
RIG, jako organizacja okołobiznesowa, jest obecnie na etapie realizacji drugiego projektu unijnego, w którym partnerem zagranicznym jest Organizacja Związku Pracodawców w Brodach na Ukrainie. Środki uzyskane zostały z Eurogionu Karpackiego w ramach Narodowego Programu dla Polski 2002 – Fundusz Małych Projektów. Projekt ma na celu stworzenie stałej płaszczyzny współpracy polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych, organizacji i instytucji okołobiznesowych na obszarach przygranicznych Euroregionu Karpackiego. Efektem powinno być nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych polsko – ukraińskich, podpisanie umów handlowych, a w rezultacie rozwój gospodarczy terenów przygranicznych.
Wśród wielu uczestników Konferencji odbywającej się w Przemyślu znaleźli się m.in.: Iwan Hrycak – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Michał Uziembło - Konsul ds. Ekonomiczno-Handlowych RP we Lwowie. W swoich wystąpieniach obaj dyplomaci podsumowali dotychczasowe osiągnięcia we współpracy i wymianie gospodarczej Polski i Ukrainy, a także wskazali na najważniejsze trudności na jakie ona napotykała – zarysowali także jej perspektywy na najbliższe lata.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl