-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprostowanie do artykułu „W Przemyślu zdrożeją śmieci?” (Super Nowości z 10 października 2017 roku)

Artykuł pt. „W Przemyślu zdrożeją śmieci?”, który ukazał się w „Super Nowościach” 10 października br. zawiera zarówno insynuacje nie mające pokrycia w rzeczywistości, jak i treści nieprawdziwe, które bezwzględnie wymagają wyjaśnienia.

Po pierwsze, nieprawdziwym jest stwierdzenie, iż „Parę lat temu miasto zlikwidowało Zakład Usług Komunalnych…” (o rzekomej likwidacji jest również mowa w innym miejscu tego artykułu). Prawdą natomiast jest, iż Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. funkcjonuje bardzo sprawnie, co więcej – ciągle rozszerza zakres swoich usług. Na przykład, już od tego roku będzie m.in. odpowiadał za zimowe utrzymanie dróg w części Miasta Przemyśla.

Insynuacją jest także dalsza cześć tego samego zdania, mówiąca o tym, że „ teren pod wysypisko oddało za psi grosz prywatnej firmie”. W tej kwestii należy wskazać, iż składowisko odpadów zostało rzeczywiście oddane w dzierżawę, ale przez ZUK Sp. z o.o. (ten sam, który wg. autorki artykułu został rzekomo zlikwidowany) i nie za „psi grosz”, tylko za stawkę czynszu ustaloną zgodnie z wyceną uprawnionego rzeczoznawcy.

Wprowadzająca w błąd mieszkańców miasta jest także informacja o pilnym wezwaniu Prezesa PGK sp. z o.o. przez Prezydenta Miasta Przemyśla, choć faktem jest, że po podjęciu przez Radę Miejską decyzji o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego opłat za śmieci, z Prezesem Spółki rozmawiał jeden z zastępców Prezydenta.

Ponadto prywatna firma, która zarządza wysypiskiem faktycznie przejęła część pracowników Zakładu Usług Komunalnych wraz jego Kierownikiem, który rzeczywiście kieruje Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu należącą do ZU Południe Sp. z o.o., jednak należy wyjaśnić, iż cena za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Przemyśla nie jest i nie może być przedmiotem negocjacji, lecz zgodnie z prawem, jest ustalana w oparciu o przetarg nieograniczony. Złożone w nim dwie oferty na 2018 r., mimo ich znacznych wartości (przekraczających 5,9 mln zł) różniły się o kwotę 19,8 tys. zł, czyli o 0,33% ich wartości.

 

Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 13-10-2017 15:01
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 13-10-2017 15:02