16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

27-lecie przemyskiej Straży Miejskiej

W piątek (6 października) przemyska Straż Miejska świętowała 27-lecie swojego istnienia.

 

SMLogo.png

 

Uroczystości z okazji 27. rocznicy powołania Straży Miejskiej w Przemyślu rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, która odprawiona została w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Zaraz po niej, w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy cywilni kontynuowali celebrowanie swojego święta.

Na piątkowe uroczystości przybyli licznie zgromadzeni goście, wśród których znaleźli się m.in. bezpośredni przełożony formacji – Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, parlamentarzyści, radni Rady Miasta oraz szefowie służb mundurowych i organizacji na co dzień współpracujących z przemyskimi strażnikami.

 

 

Podczas gali wspominano 27-lat Straży Miejskiej w Przemyślu. Przeszło ćwierć wieku służby na rzecz drugiego człowieka przyniosło strażnikom mnóstwo doświadczeń. Mimo wszystko z uśmiechem przywoływali zarówno te niebezpieczne, jak i zabawne chwile.

Tego dnia nie zabrakło przemówień, życzeń oraz gratulacji z okazji pięknego jubileuszu. Prezydent Miasta w swoim wystąpieniu podziękował komendantowi i strażnikom za nienaganną służbę oraz podkreślił jak ważną rolę w życiu miasta pełni przemyska straż miejska.

 

 

Historię każdej instytucji tworzą niezwykli ludzie i w straży miejskiej również ich nie brakuje. W trakcie uroczystości wyróżniono wielu funkcjonariuszy. Wśród nich także tych, którzy tworzyli przemyską jednostkę w 1991 r. i pracują w niej do dnia dzisiejszego.

Listy gratulacyjne z okazji 25-lecia pracy w Straży Miejskiej w Przemyślu otrzymali: Stanisław Buczyński, Stanisław Marmura i Robert Pudysz.

 

 

Ponadto grupę funkcjonariuszy awansowano na wyższe stopnie, a prezydent Przemyśla wraz z komendantem SM Janem Geneją wręczyli podziękowania wyróżniającym się pracownikom.

W związku z  wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez strażników awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Marek Miśko – awans na stanowisko Inspektora
Henryk Bobko – awans na stanowisko Starszego  Inspektora
Stanisław Buczyński – awans na stanowisko  Starszego Inspektora

oraz
Stanisław Marmura – awans na stanowisko Starszego Inspektora

W uznaniu za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i przejawianie inicjatywy  w pracy na rzecz Straży dwudniowym urlopem nagrodzeni zostali: Ireneusz Bijan, Ryszard Kowalik, Marcin Łabuński i Piotr Staszkiewicz.
 

 

Agata Czereba

fot. Grzegorz Karnas

 

 

Kilka słów o historii Straży Miejskiej w Przemyślu

SMLogo.png

Początki przemyskiej Straży Miejskiej sięgają roku 1990, kiedy to  dnia 21 grudnia Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę Nr 86/90 w sprawie zapewnienia porządku publicznego na terenie miasta Przemyśla. Na jej mocy Rada zobowiązała Zarząd Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Straży Miejskiej na terenie miasta Przemyśla. W uzasadnieniu można przeczytać „Mając na uwadze zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta Przemyśla, w zakresie czystości miasta, jego estetyki, ochrony środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców oraz skuteczności egzekwowania od odpowiedzialnych służb prawidłowego wykonywania obowiązków uważa się za celowe utworzenie Straży Miejskiej w Przemyślu”.

Wykonując powyższą uchwałę w dniu 27 marca 1991r. Prezydent Miasta Przemyśl inż. Mieczysław Napolski w podpisał Zarządzenie nr 2/91 o utworzeniu z dniem 2 kwietnia 1991r. Straży Miejskiej w Przemyślu. Strukturę organizacyjną, zakres zadań, uzbrojenie, umundurowanie, dystynkcje oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy określał statut, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Pierwszym Komendantem został mgr Edward Skalski, który zajął się zorganizowaniem od podstaw nowoutworzonej jednostki. Na potrzeby siedziby Straży zostały przekazane pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1. Początkowo formacja liczyła 10 strażników. W lutym 1992r. E. Skalskie został odwołany ze stanowiska a jego obowiązki pełnił do 31 grudnia 1992r. Ferdynand Gerlich. Z dniem 1 stycznia 1993r. został on oficjalnie powołany na stanowisko Komendanta. Za jego czasów zwiększył się stan osobowy do 21 strażników, zmianie uległa również lokalizacja siedziby – która została umiejscowiona przy ul. Sportowej 8. Od początku utworzenia Straż pracowała na dwie zmiany, od czasów Komendanta Gerlich wprowadzone zostały służby w weekendy. W lutym 1995r. F. Gerlich został odwołany ze stanowiska. Jego obowiązki do czerwca 1995r. pełnił jego zastępca A. Kasper, który wprowadził III zmianowy system pracy przez  wszystkie dni w tygodnia.

W czerwcu 1996r. komendantem został mgr Ryszard Cisowski. Za jego czasów nastąpił znaczący rozwój formacji. Zostało zatrudnionych kolejnych 15 osób, utworzono pierwszy stały posterunek osiedlowy „Kazanów”, uruchomiony został alarmowy numer telefonu, bezpośrednie połączenie z Komendą Miejska Policji. W tym czasie Rada Miasta uchwaliła nowy statut, który pozwolił wykorzystać w działalności straży nowe możliwości prawne i organizacyjne. Straż Miejska w Przemyślu stała się jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Przemyśl.

W dniu 2 stycznia 1996r. stanowisko Komendanta objął mgr inż. Czesław Buksiński. Doprowadził on do utworzenia kolejnych posterunków – „Kmiecie” i „Starówka”, w pojazdach służbowych zostały zamontowane instalacje gazowe, utworzono wewnętrzną sieć komputerową, zakupiono alko metr oraz radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze CB.

W marcu 1998r. Komendant Buksiński zrezygnował ze stanowiska, a na jego miejsce został powołany Andrzej Kasper. Za jego czasów został wprowadzony Regulamin Organizacyjny, który przyjął strukturę hierarchiczną, charakteryzującą się wielostopniowymi stosunkami zależności służbowych i podporządkowania. Pozwoliło to dopasować zakresy czynności strażników do zadań, które w rzeczywistości wykonywali. Regulamin określał jednoznacznie Straż Miejską w Przemyślu jako jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Przemyśl zorganizowaną w formie jednostki budżetowej. Powyższe zmiany przyczyniły się do utworzenia czwartego posterunku „Sportowa”. Powołane do życia zostały nowa komórka organizacyjna: Drużyna Patrolowa mająca za zadanie przede wszystkim prowadzenie służby patrolowo interwencyjnej. To z kolei pozwoliło na to aby strażnicy pracujący na posterunkach osiedlowych skupili się na sprawach związanych z czystością i estetyką poszczególnych rejonów w mieście. W maju 1998r. zatrudniono 31 nowych strażników, a we wrześniu 1999r. kolejnych 11.

W 2003r. na stanowisko Komendanta został powołany Jan Geneja, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Okres jego komendantury to czas gruntownych zmian organizacyjnych, na które nałożyły się liczne zmiany w zakresie prowadzonych działań, wynikających ze zmieniających się przepisów prawa.

Na chwilę obecną w Straży Miejskiej w Przemyślu zatrudnionych jest 50 strażników oraz 5 pracowników cywilnych. (źródło: www.smprzemysl.pl) 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 13-10-2017 08:20
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 13-10-2017 08:32