20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rzeki karpackie – czysta Natura 2000

19 października w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbędzie się szkolenie dla uczniów przemyskich szkół w ramach projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”. Projekt ten jest realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Krakowie, a został objęty wsparciem merytorycznym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie i Rzeszowie.

 

Rzeki.jpeg

 

Projekt „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” odpowiada na potrzebę edukacji społeczności lokalnych w zakresie poboru żwiru, rozjeżdżania koryt rzecznych, nielegalnych zrzutów ścieków, zaśmiecania oraz reagowania na takie sytuacje. Tematyka projektu obejmuje wpływ tych działań na przyrodę, zagrożenia wynikające z nich na człowieka oraz korzyści związane z ochroną ekosystemów rzecznych (w tym łagodzenie ryzyka powodzi i suszy), podstawy funkcjonowania  rzek górskich, chronione siedliska i gatunki. Do projektu wybrano 7 rzek objętych siecią Natura 2000 -  od Dolnej Soły przez Białą Tarnowską, po rzekę San. Szkoleniom, warsztatom i spotkaniom w obszarach towarzyszyć będzie kampania internetowo-radiowa, pozwalająca dotrzeć do społeczności Karpat.

Rzeki1.jpeg

Rzeki4 (2).jpeg

Rzeki3.jpeg

Rzeki4 (1).jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 12-10-2017 08:10