19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

I Ogólnopolska Konferencja pt. „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji”

Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt. „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji” zorganizowaną z okazji Dnia Praw Rodziny. Konferencję objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konferencja obejmująca zagadnienia praw rodziny w oparciu o zapisy zawarte w Karcie Praw Rodziny będzie wkładem w ogólnonarodową dyskusję, zasygnalizowaną już przez Prezydenta RP, nad kształtem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która powinna uwzględnić prawa rodziny i ich respektowanie w całym prawodawstwie, co byłoby gwarancją ładu społecznego w państwie.

 

zaproszenie - konferencja.jpeg

program.jpeg

 

Dzień Praw Rodziny ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z roku 2016, obchodzony jest każdego roku w dniu 22 października, przypada w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Ustanowienie tego Dnia jest wystawionym Papieżowi szczególnym pomnikiem upamiętniającym Jego nauczanie o rodzinie.

 

Karta Praw Rodziny - wstęp M.Kuchciński.jpeg

 

PDFkarta_praw_rodziny.pdf

 

 

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie obchodów Dnia Praw Rodziny w roku 2017 i w latach następnych.

 

Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej z zadowoleniem i nadzieją przyjął ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Praw Rodziny. Corocznie będziemy obchodzić ten Dzień 22 października na pamiątkę ogłoszenia przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny w dniu 22 października 1983 roku, to jest w piątą rocznicę inauguracji Wielkiego Pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Dzień Praw Rodziny, opartej na małżeństwie jako trwałym związku kobiety i mężczyzny, jest bardzo dobrą okazją do poruszenia serc i umysłów wszystkich osób zajmujących się sprawami rodziny, a szczególnie sprawujących władzę zarówno na szczeblu państwowym, jak i samorządowym oraz we wszelkich instytucjach odpowiedzialnych za rodzinę, za jej byt materialny i wszechstronny rozwój, w tym także intelektualny i duchowy.

Obchody Dnia Praw Rodziny powinny stać się narodowym zrywem szlachetnej troski o rodzinę oraz o jej prawa, w tym o uchylanie prawa niekorzystnego z punktu widzenia rodziny, o stanowienie prawa przyjaznego rodzinie oraz o respektowanie słusznych praw zarówno naturalnych, jak i ustanowionych przez właściwe władze. Fundamentem wszelkich przedsięwzięć powinno być nauczanie społeczne Kościoła katolickiego, w tym przede wszystkim Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym tym bardziej, że celem Karty „jest przedstawienie wszystkim współczesnym chrześcijanom i nie chrześcijanom ujęcia – na tyle pełnego i uporządkowanego, na ile to było możliwe – podstawowych praw właściwych owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina.”

Każdy, kto przyszedł na świat w rodzinie, kto wychował się w rodzinie oraz kto dostrzega wagę spraw życia rodzinnego, w tym także wychowania potomstwa, kto docenia rodzinę, której roli nie da się przecenić, każdy komu leży na sercu dobro Ojczyzny, a także przyszłość naszej cywilizacji powinien aktywnie włączyć się w przedsięwzięcia podejmowane z myślą o prawach rodziny, a tym samym o jej dobru. Możliwości działań dla dobra rodziny są praktycznie nieograniczane i zależą jedynie od inwencji władz, liderów, całych wspólnot i każdego człowieka. Niezwykle ważna jest aktywność samych rodzin, które winny jednoczyć się i skutecznie domagać przyznawania należnych im praw, jak też możliwości pełnego korzystania z praw już nabytych.

Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej zachęca wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w obchody Dnia Praw Rodziny poprzez organizowanie różnorakich przedsięwzięć i udział w nich w przekonaniu o wyjątkowej roli rodzin, którym trzeba służyć, pomagać i ułatwiać wykonywanie ich wyjątkowych zadań. Niech każdy pamięta o Dniu Praw Rodziny i  docenia jego znaczenie. Na początek zwracamy się z prośbą o opublikowanie we wszystkich biuletynach samorządowych i pismach lokalnych, szczególnie tych bezpłatnie rozdawanych mieszkańcom, Karty Praw Rodziny wraz z załączoną Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 roku w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny. Dzięki temu wszystkie wspólnoty mogą zapoznać się z uniwersalnym przesłaniem Karty, a Polacy pogłębić swą wiedzę o prawach rodziny.

W dniu 27 lipca 2017 roku, z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej został powołany do życia Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny. Podjął się on inicjowania, organizowania i współorganizowania licznych przedsięwzięć. Wierzymy, że każdy znajdzie odpowiednie dla siebie pole do działania pamiętając, że podmiotem tych działań jest rodzina i jej prawa, a więc de facto przyszłość nasza, naszych dzieci i wnuków oraz kolejnych pokoleń z którymi powinniśmy być solidarni i już dzisiaj za nie odpowiedzialni.

 

Tadeusz Woźniak

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

 

rodzina2.jpeg

fot. www.pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 11-10-2017 12:53
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 11-10-2017 13:24