PIERWSZE SPOTKANIE ZESPOŁU DS. SPORTU I REKREACJI

  3 lutego br. odbyło się w Urzędzie Miejskim pierwsze spotkanie Zespołu Doradczo-Opiniującego do spraw sportu i rekreacji, który powołał Prezydent Miasta Przemyśla swoim zarządzeniem. W skład Zespołu weszli przedstawiciele przemyskich klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, a także Wydziału Edukacji i Sportu UM oraz Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

  Otwierając spotkanie przewodniczący obradom Zastępca Prezydenta Miasta Wiesław Jurkiewicz, omówił aktualne działania Urzędu Miejskiego na rzecz rozwoju bazy sportowej, upowszechniania sporty szkolnego i masowego w Przemyślu. Celem działania Zespołu jest właśnie opracowanie programu rozwoju sportu i rekreacji na najbliższe lata. Ze składu Zespołu wyłoniono już trzy główne grupy tematyczne, na czele których stanęli:
- Jerzy Tulej – sport masowy i rekreacja;
- Krzysztof Sugier – sport szkolny i współzawodnictwo sportowe;
- Mariusz Zamirski – infrastruktura sportowa;

Zostały tez przedstawione przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM Piotra Idzikowskiego projekty zadań, którymi w pierwszej kolejności powinien zająć się Zespół:
1. Wypracowanie miejskiego systemu nagradzania trenerów i osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży;
2. Wypracowanie stanowisk w sprawie zasad funkcjonowania Spółki „HALA”, stadionu „Juwenia”, budowy nowych obiektów sportowych oraz modernizacji istniejącej bazy oświatowej i osiedlowej;
3. Opracowanie systemu szkolenia dzieci i młodzieży.

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-02-2005 10:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52

Na skróty