14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o realizacji projektu pn. „Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności”

pasek UE.png

 

Gmina Miejska Przemyśl w partnerstwie z Klasztorem św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie w Przemyślu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności”.

 

Cel Projektu: Zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego regionu poprzez ochronę
i uatrakcyjnienie wybranych obiektów zabytkowych miasta Przemyśla.

Planowane efekty: poprawa stanu obiektów zabytkowych oraz ich uatrakcyjnienie, a także poprawa estetyki miasta i podniesienie jego walorów historyczno – kulturowych.

Wartość projektu: 1 963 922,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 519 911,77 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie, liderem projektu jest Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie w Przemyślu, a partnerem projektu jest Gmina Miejska Przemyśl.

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

  • Remont i konserwacja murów repliki rotundy i palatium, wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasu baszty północnej w Zamku Kazimierzowskim
    w Przemyślu wraz z zakupem wyposażenia do Zamku.
  • Remont budynku Klubu Sportowego Czuwaj w Przemyślu.

 

Całkowita wartość: 1 054 606,98 zł

Dofinansowanie: 746 993,61 zł

Zakres rzeczowy Klasztoru św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie w Przemyślu:

  • Renowacja kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 2 w Przemyślu.

 

Całkowita wartość: 909 315,52 zł

Dofinansowanie: 772 918,16 zł

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na IV kwartał 2018 roku.

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 11-10-2017 08:27
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 11-10-2017 08:30