23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR

pasek UE.png

Przemyśl, dnia 10 października 2017 r.

RIF.042.4.26.2016

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”

 

W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.:  „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”.

 

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  oraz w związku z wprowadzonymi zmianami do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”, wynikającymi z weryfikacji ww. dokumentu przez zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, w dniu 19 września 2017 r. wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o ponowne rozpatrzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”.

 

Pismem z dnia 26 września 2017 r. znak: WOOŚ.410.1.262.2017.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”.

 

Pismem z dnia 26 września 2017 r. znak: SNZ.9020.1.247.2017.BW Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie poinformował, iż organem uprawnionym do opiniowania w tej sprawie jest wyłącznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

PDFObwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR 2016-2023 - X 2017.pdf

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 11-10-2017 08:17
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 11-10-2017 09:23