13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wizytowała granicę

W ubiegły czwartek (05.10.2017) w Urzędzie Miasta Przemyśla odbyło się spotkanie podsumowujące dwudniową wizytację podkarpackich przejść granicznych przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Zastępca Prezydenta Janusz Hamryszczak, a także Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Tomasz Praga i Komendant BiOSG płk SG Robert Rogoz. Krajową Administrację Skarbową reprezentowali: insp. Robert Torenc – Pełnomocnik Szefa KAS ds. koordynacji działań Izb Administracji Skarbowej obsługujących drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne, mł. insp. Waldemar Chaba – dyrektor IAS w Rzeszowie, jego zastępca  - podkom. Grzegorz Skowronek i Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu mł. insp. Andrzej Pasternak.

 

4 i 5 października br. parlamentarzyści zapoznawali się z problematyką funkcjonowania polsko-ukraińskiego odcinka granicy państwowej w kontekście bezpieczeństwa na granicy oraz rozbudowy przejść granicznych.

Delegacja, której przewodniczył Arkadiusz Czartoryski odwiedziła przejścia graniczne w Medyce i Korczowej, Placówkę Straży Granicznej w Hermanowicach oraz Malhowice, gdzie w przyszłości ma powstać nowe przejście graniczne. Odwiedzane miejsca członkom komisji prezentowali Komendanci poszczególnych Placówek. W Malhowicach odbył się również dynamiczny pokaz z udziałem funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań BiOSG.

Poselską wizytację na podkarpackich przejściach granicznych poprzedziło w dniach 3-4 października wizytowanie obiektów przejść granicznych w woj. lubelskim, tj.  w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie.

 

 

 

 

fot. www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

fot. Agata Czereba

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 09-10-2017 07:21
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 09-10-2017 07:30