KONFERENCJA RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW

31 marca br. w godz. 10.00 – 12.00 odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu szkolenie nt. „Problemy wynikające z realizacji przez podmioty gospodarcze ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej”. Organizatorami spotkania są: Miejski Rzecznik Konsumentów
w Przemyślu Krzysztof Drabik i Powiatowy Rzecznik Konsumentów Grażyna Porębska.

   Szkolenie prowadzone będzie przez przedstawiciela rzeszowskiego Klubu Federacji Konsumentów, a zaproszeni na nie zostali przedsiębiorcy z terenu miasta i powiatu. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.:
- informacje na temat działalności powiatowych rzeczników konsumentów;
- ogólne problemy dotyczące praw i obowiązków konsumentów i sprzedawców;
- zwieranie umów na odległość;
- zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa;
- najnowsze zmiany w kodeksie cywilnym, które weszły w życie od 5 stycznia 2005r

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA.

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-03-2005 09:32 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52

Na skróty