7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

HAPPENING „MIEJ ODWAGĘ BYĆ DOBRYM”

  Z inicjatywy Zespołu Samokształceniowego Pedagogów i Psychologów Szkolnych
i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Miasta Przemyśla w dniu 15 kwietnia zostanie zorganizowany happening pod hasłem „Miej Odwagę Być Dobrym”. 
 

 Impreza ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych zachowań
w stosunku do siebie i otoczenia, oraz integrowanie środowiska szkolnego uczniów Miasta Przemyśla. Początek happeningu o godzinie 11.00 15 kwietnia br., miejscem imprezy będzie przemyski Rynek Starego Miasta.
Happening poprzedzi cykl zajęć wychowawczych koordynowanych przez pedagogów
i psychologów szkolnych w macierzystych placówkach. Zamierzonym efektem przedsięwzięcia jest uczeń radosny, myślący pozytywnie, dostrzegający w drugim dobro, życzliwy.

RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl