16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

HAPPENING „MIEJ ODWAGĘ BYĆ DOBRYM”

  Z inicjatywy Zespołu Samokształceniowego Pedagogów i Psychologów Szkolnych
i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Miasta Przemyśla w dniu 15 kwietnia zostanie zorganizowany happening pod hasłem „Miej Odwagę Być Dobrym”. 
 

 Impreza ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych zachowań
w stosunku do siebie i otoczenia, oraz integrowanie środowiska szkolnego uczniów Miasta Przemyśla. Początek happeningu o godzinie 11.00 15 kwietnia br., miejscem imprezy będzie przemyski Rynek Starego Miasta.
Happening poprzedzi cykl zajęć wychowawczych koordynowanych przez pedagogów
i psychologów szkolnych w macierzystych placówkach. Zamierzonym efektem przedsięwzięcia jest uczeń radosny, myślący pozytywnie, dostrzegający w drugim dobro, życzliwy.

RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Opublikował:  | Data publikacji: 22-03-2005 09:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52