12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KOLEJNE SPOTKANIE POLSKO – UKRAIŃSKIE W PRZEMYŚLU

  18 marca 2005r. w Hotelu Gromada w Przemyślu odbędzie się Konferencja pn. „Polska - Ukraina – nowe wyzwania. Współpraca transgraniczna na pograniczu Unii Europejskiej”. Organizatorami spotkania są: Urząd Miejski w Przemyślu, Instytut Mosty na Wschód, Regionalna Izba Gospodarcza, Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie.

  W programie Konferencji przewidziano:

Program ramowy:
9.30-Otwarcie konferencji: Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla (15`)

CZĘŚĆ I

9.45- Rola Polski wobec Ukrainy po „Pomarańczowej Rewolucji” (15’)
  Bogdan Klich, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kraków
10.00 - Doświadczenia polskie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (15’)
  Jan Piekło, Dyrektor Instytutu Mosty na Wschód, Fundacja ZNAK, Kraków
10.15 - Współpraca gospodarcza, jako jeden z istotnych elementów w budowaniu nowych stosunków polsko-ukraińskich (15’)
  Andrij Sadowyj, Instytut Rozwoju Miasta Lwów, przedsiębiorca
10.30 - Media w polityce polsko-ukraińskiej (20’)
  Andrzej Krajewski, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Warszawa
10.45-11.20 – Prezentacja Telewizji Polskiej oddział Rzeszów dyr. programowy Jacek Szarek
11.20-11.45 – Przerwa kawowa
CZĘŚĆ II
11.45 –Debata panelowa I: Współpraca transgraniczna samorządów (wymiana doświadczeń,
możliwości etc..)
Moderator: Rafał Kunaszyk, niezależny ekspert ds. rozwoju lokalnego, „Eurokreator”, Kraków
Uczestnicy:
  1. Adam Pęzioł, były wojewoda przemyski
  2. Stanisław Michalik, Starosta Lubaczowski
  3. Zinowij Siryk, sekretarz Rady Miasta Lwowa,
  4. Przedstawiciel samorządu ukraińskiego, Truskawiec
13.15-14.15 – LUNCH
14.15 - Debata panelowa II: Rozwój gospodarczy po obu stronach granicy: jakie są uwarunkowania
i przeszkody
Moderator: Zofia Kordela-Borczyk, Fundacja Karpacka
Uczestnicy:
  1. Wojciech Inglot, Przedsiębiorca, Przemyśl
  2. Lesław Piekło, firma Elpe Elektroprodukt, Kraków
  3. Jurij Shterenberg, Dyrektor Instytutu Badań Stosunków Narodowościowych „Hałyczyna”, Lwów
  5. Jan Gawlik, RIG Przemyśl
15.45 - Debata panelowa III: Rola mediów w budowaniu standardów demokratycznych i stosunków
polsko-ukraińskich
Moderator: Marek Cynkar, Polskie Radio Rzeszów
Uczestnicy:
  1. Ihor Melnyk, dziennik Postup i miesięcznik MISTO, Lwów
  2. Józef Matusz, Rzeczpospolita, Rzeszów
  3. Michał Chojnicki, dyrektor ukraińskiej telewizji publicznej Lwów
  4. Grzegorz Boratyn, Telewizja Polska SA. Rzeszów
17.15 - Podsumowanie konferencji – rekomendacje: udział biorą moderatorzy trzech paneli
17.45 – Zakończenie

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie: języki polski, ukraiński.
W takcie konferencji odbędzie się również spotkanie grupy zawiązującej się właśnie INICJATYWY Polsko-Ukraińskiej. Jej przedstawiciele zaprezentują podczas konferencji swój program działań.

WITOLD WOŁCZYK KANCELARIA
PREZYDENTA MIASTA

Opublikował:  | Data publikacji: 14-03-2005 08:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52