25 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kręci Cię bezpieczeństwo? Przyjdź w sobotę na Zamek!

1-238300.jpeg

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma serdecznie zapraszają wszystkie dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w akcji edukacyjno-informacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo w drodze do szkoły”.

 

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 września w godzinach 15.00-18.00 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

 

W programie znalazły się między innymi:

 • Pokaz sprzętu i wyposażenia Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Sił Zbrojnych RP
 • Stoiska promocyjne i punkty wystawowe inspekcji i służb mundurowych
 • Gry i zabawy dla dzieci z nagrodami
 • Spektakl w wykonaniu Teatru Maska w Rzeszowie pt. „GRA”

 

 

! Akcji towarzyszyć będzie zbiórka pieniędzy na rzecz odbudowy polskiej szkoły w Mościskach prowadzona przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej !

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

Konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski

Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski

 

 

 

ZAPRASZAMY!

 

kręci mnie bezppieczeństwo.jpeg

 

O czym warto przypomnieć dzieciom na początku roku szkolnego?

Wśród ofiar wypadków w wieku szkolnym dominują piesi i pasażerowie samochodów osobowych, ale znaczną grupę poszkodowanych stanowią też rowerzyści. Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem dzieci jako pieszych jest: nagłe wtargnięcie na jezdnię, wychodzenie spoza pojazdu, przebieganie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Stąd też wskazane jest uczenie dzieci, a tym starszym przypominanie, już na początku roku szkolnego, zasad bezpieczeństwa pieszych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze przepisy Prawa o ruchu drogowym dotyczące ruchu pieszych.

 

PIESZY W RUCHU DROGOWYM

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania  i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

♦ W rozumieniu prawa o ruchu drogowym pieszym jest także osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim oraz dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem, pod opieką osoby dorosłej.

♦ Pieszy w ruchu drogowym jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeśli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom. (Ustąpienie miejsca oznacza zejście z jezdni i ewentualne zatrzymanie się).

Zasady z korzystaniem z przejścia z sygnalizacją świetlną, które warto przekazać dzieciom:

 • Czekając na światło zielone nie stój przy samej krawędzi jezdni.
 • Gdy zapali się światło zielone, wchodź na jezdnię dopiero, kiedy upewnisz się, że samochody zdołają przed przejściem zahamować.
 • Przekraczaj jezdnię szybkim krokiem, ale nie przebiegaj i nie zatrzymuj się na niej.
 • Nie wkraczaj na przejście, gdy miga światło zielone, jest to ostrzeżenie, że za chwilę zmieni się na czerwone.
 • Jeśli podczas przechodzenia zapali się światło czerwone, ostrożnie i szybko dokończ przechodzenia przez jezdnię.

Przejście bez sygnalizacji świetlnej jest trudniejsze do pokonania, albowiem dziecko samo musi zadecydować, kiedy jest najlepszy moment wkroczenia na jezdnię.

♦  Zasady związane z korzystaniem z przejścia bez sygnalizacji świetlnej:

 • Nie stój zbyt blisko krawędzi jezdni.
 • Zanim wejdziesz na jezdnię rozejrzyj się, oceń sytuację i zastanów się czy nadjeżdżające samochody są dostatecznie daleko byś zdołał bezpiecznie przejść, spójrz w lewo, potem w prawo, znów w lewo i jeśli jest bezpiecznie przechodź.
 • Nigdy nie wchodź bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet, jeśli widzisz, że porusza się wolno.
 • W czasie przechodzenia przez jezdnię nie korzystaj z telefonu komórkowego ponieważ to odciąga Twoją uwagę od sytuacji na jezdni.

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych:  

 • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
 • Pokonywanie jezdni poza przejściem jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest wówczas obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
 • Pamiętajmy jednak, że czasem lepiej wybrać dłuższą drogę ale bezpieczniejszą, czyli taką gdzie przechodzenie przez jezdnię nie stwarza zagrożenia.

Zabrania się pieszym:

 • wchodzenia na jezdnię:

       a. bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

       b. spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię;
 • chodzenia po torowisku;
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni się znajdują.

Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy, który chce przejść na drugą stronę musi zawsze korzystać z przejścia dla pieszych. Ma obowiązek korzystać z przejścia także wtedy gdy chce dojść do przystanku komunikacji publicznej a wysepka dla pasażerów łączy się z przejściem dla pieszych.

 

ELEMENTY ODBLASKOWE

Tzw. „odblaski” są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszego, ich działanie polega na odbijaniu światła reflektorów samochodów, również światła rozproszonego. Dzięki temu kierowca samochodu zauważa pieszego z dużym wyprzedzeniem i ma czas na jego bezpieczne wyminięcie lub ominięcie.

Każda osoba poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązana używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Zdrowy rozsądek nakazuje jednak, aby dzieci nosiły „odblaski” nawet, jeśli przepisy tego nie wymagają, najlepiej przez całą jesień, zimę i wczesną wiosną o każdej porze, a latem po zmierzchu i podczas złej widoczności. Nie tylko poza obszarem zabudowanym ale wszędzie gdzie się poruszają. To dla ich bezpieczeństwa! (www.policja.pl)

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 25-09-2017 14:30
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 28-09-2017 09:26