12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejny obiekt oświatowy po termomodernizacji

Około 150-letni budynek internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących został wyremontowany w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W uroczystym zakończeniu prac przygotowanym przez dyrekcję, nauczycieli i młodzież placówki wziął udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, Prezydent Miasta Robert Choma wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Hayderem, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Przemyślu Adamem Łozińskim i ks. prałat Artur Janiec, a  także wiele innych osób wspierających od lat szkołę.

Modernizacja energetyczna internatu obejmowała:

  • docieplenie ścian zewnętrznych łącznie z fundamentowymi,
  • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż instalacji odgromowej,
  • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż pompy ciepła woda – powietrze,
  • montaż na dachu paneli fotowoltaicznych,
  • remont ciągów komunikacyjnych przed wejściem do budynku.

Co ciekawe, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, panelom fotowoltaicznym, budynek jest całkowicie samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w prąd.

Wartość robót: 1 043 596,42 zł

Dofinansowanie: 819 888,06 zł

Zaproszeni goście przecięli uroczyście wstęgę, otwierając symbolicznie zakończoną już inwestycję, a budynek poświęcił ks. prał. Artur Janiec. W świetlicy internatu młodzież przygotowała dla gości krótki program artystyczny - swoją inscenizację "Dziewczynki z zapałkami" oraz "Pinokio". Kilka słów o historii miejsca, a także o zakresie modernizacji powiedział Dyrektor Ośrodka Zbigniew Berestecki, który oprowadził także gości po pomieszczeniach internatu. Wśród innych przeprowadzonych remontów i ulepszeń w placówce warto wspomnieć o wyposażeniu przedszkola, które było możliwe dzięki finansowej pomocy niezawodnej Marii Teresie Wolfs – Monfils z Belgii.

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-09-2017 16:06
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 21-09-2017 20:25