13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wizytacja sejmowej Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej

19 września br. w Przemyślu odbyła się wizytacja sejmowej Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz  Podkomisji stałej do spraw turystyki.

 

We wtorek rano posłowie spotkali się w sali obrad przemyskiego magistratu z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą, jego zastępcami Grzegorzem Hayderem i Januszem Hamryszczakiem oraz Wójtem Gminy Przemyśl Andrzejem Hukiem.

Rozmowy dotyczyły głównie potrzeb i kierunków rozwoju miasta i regionu oraz dotychczasowego wykorzystania środków unijnych przez miasto Przemyśl. Nie zabrakło dyskusji na temat planowanych inwestycji z funduszy UE w mieście i okolicznych gminach.

Prezydent miasta R. Choma podziękował posłowi Kazimierzowi Gołojuchowi za zainicjowane spotkania, zapraszając równocześnie do zapoznania się z naszym miastem, jego zabytkami, zwłaszcza tymi, które są dobrym przykładem wykorzystania środków unijnych przez przemyski samorząd.

Spotkanie to było nie tylko okazją do pochwalenia się tym, co zmieniło się w Przemyślu dzięki funduszom unijnym w ostatnich latach i jak wyglądają dalsze plany inwestycyjne włodarzy miasta, ale również dało możliwość do przedstawienia problemów, z jakimi boryka się miasto, od kiedy przestało być stolicą województwa.

 

Te tematy szeroko omówił zastępca prezydenta miasta Pan Janusz Hamryszczak, który wspólnie z naczelnikiem Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UM w Przemyślu Panią Beatą Bielecką przygotował i przedstawił prezentacje multimedialne.

Prezentacje podzielone zostały na dwie części. W pierwszej zaprezentowane zostały dotychczasowe sukcesy inwestycyjne, których wartość całkowita wyniosła przeszło 500  mln złotych.

Podczas spotkania Pan J. Hamryszczak zwrócił również uwagę na problemy które dotykają byłe miasta wojewódzkie, w tym niestety również nadsański gród. Podkreślił on fakt, iż generalnie brakuje programów dedykowanych dla takich miast jak Przemyśl, przez co walka z marginalizacją miasta jest niezwykle trudna.

 

Integralną częścią wtorkowego spotkania było przedstawienie przez Pana Dawida Laska prezentacji na temat współpracy w ramach Stowarzyszenia Euroregion Karpaty.

Po spotkaniu posłowie, przyjmując zaproszenie od Pana Prezydenta R. Chomy, rozpoczęli zwiedzanie miasta. Odwiedzili m.in.: Przemyską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, a także Fort Twierdzy Przemyśl  w Jaksmanicach – Fort I Salis Soglio.

Następnego dnia udali się do Łańcuta i podłańcuckiej Markowej.

 

Przemyśl odwiedziła delegacja parlamentarna w składzie: Poseł Wojciech Bakun, Poseł Agata Borowiec, Poseł Anita Czerwińska, Poseł Kazimierz Gołojuch, Poseł Lech Kołakowski, Poseł Jerzy Kozłowski, Poseł Joanna Lichocka, Poseł Andżelika Możdżanowska, Poseł Piotr Pyzik, Poseł Piotr Uruski, Pan Artur Zaniewski (sekretarz Komisji) oraz Pan Rafał Czarski (sekretarz Komisji).

 

 

 

 

 

Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 20-09-2017 13:12
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 26-09-2017 09:25