17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwają szkolenia zawodowe i kompetencyjne w ramach II edycji projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

Trwa II edycja projektu pt. "Staż + Szkolenia = Zatrudnienie", w ramach której zrekrutowano 36 uczestników, którzy ukończyli poradnictwo zawodowe i podjęli decyzję związaną z wyborem szkolenia zawodowego.

 

parr - logo.jpeg

 

Obecnie odbywają się szkolenia zawodowe i kompetencyjne, które są trzecią formą wsparcia oferowaną w ramach projektu. Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym. Uczestnicy II edycji projektu biorą udział w takich szkoleniach zawodowych i kompetencyjnych jak: kurzach, opiekun osób starszych, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV, administrator sieci komputerowych, wizażystka. Uczestnicy projektu po zakończonych szkoleniach i stażu zawodowym nabiorą doświadczenia i umiejętności do podejmowania samodzielnej pracy w wybranym przez siebie zawodzie.

 

Od 1 października zaplanowano rozpoczęcie staży zawodowych w ramach II edycji u wybranych pracodawców. Staże będą trwały 8 miesięcy i będą miały na celu zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego adekwatnego do ukończonych przez nich szkoleń zawodowych. Każdemu uczestnikowi projektu w związku z odbywaniem stażu zawodowego przysługują badania lekarskie, stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto za przepracowany miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na staż. Ponadto uczestnicy projektu mają możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu, co najmniej przez okres 3 miesięcy.

 

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 19-09-2017 09:45