20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SGIPM ZAPRASZA OJCA ŚWIĘTEGO

Obradujący 20 kwietnia br. na Walnym Zgromadzeniu w Krakowie przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski skierowali do Ojca Świętego Benedykta XVI zaproszenie do odwiedzenia Małopolski – „ziemi zawsze wiernej Bogu i Kościołowi.” Zaproszenie podpisali m.in. prezydenci: Krakowa (Jacek Majchrowski), Tarnowa (Mieczysław Bień), Bielska – Białej (Henryk Juszczyk) i Przemyśla (Robert Choma), burmistrzowie Wadowic (Ewa Filipiak) i Starego Sącza (Marian Cycoń), a także Marszałek Województwa Małopolskiego (Janusz Sepioł)i Przewodniczący SGiPM (Kazimierz Barczyk).

     „Mamy nadzieję, iż odnajdziesz u nas ducha i wiarę podobne do tych, jakimi chlubi się Twoja ojczysta Bawaria. Mieszkańców Bawarii i Małopolan cechuje nie tylko głęboka wiara, nie tylko przywiązanie do Kościoła lecz także wielki szacunek dla tradycji. (...) Ziemie te są w Europie silnie zintegrowane religijnie, kulturowo i społecznie – wydały też one stokrotny plon i zrodziły obu ostatnich Papieży Kościoła Powszechnego. (...) Wiemy, jak wiele obowiązków spadło na Twoje barki, Ojcze Święty. Ufamy jednak, iż zaszczycisz nas swoją wizytą abyśmy mogli wspólnie oddać hołd Janowi Pawłowi II, który żył i umarł 
w powszechnej opinii świętości.”
  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest również współorganizatorem przygotowywanego przez Federację Regionalnych Związków Gmin I Powiatów RP Wyjazdu Samorządów Polski na Ukrainę zaplanowanego na okres 2-10 lipca br. Jego program przewiduje m.in. spotkania i konferencje szkoleniowe z przedstawicielami administracji rządowej, lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych we Lwowie i w Kijowie, spotkania ze środowiskami Polaków na Ukrainie, prezentacje szkoleniowe dla samorządów, a także dwie konferencje samorządowe: 
- 4 lipca we Lwowie z udziałem radnych miasta Lwowa pn. „Transgraniczna współpraca samorządów w jednoczącej się Europie”;
- 7 lipca w Kijowie pn. „Ukraina – Polska: współpraca samorządów, partnerstwo miast 
w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO”.


WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-04-2005 20:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52