16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończyło się XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju

W dniach 5-7 września br. w Krynicy-Zdroju odbyło się XXVII Forum Ekonomiczne. Wiodącymi tematami, które od lat podejmowane są przez obecnych na Forum przedstawicieli władz państwowych, reprezentantów rządów państw europejskich, decydentów unijnych, prezesów firm, ekonomistów i ekspertów są aktualne, najbardziej kluczowe problemy gospodarcze, polityczne i społeczne Europy.  Według uczestników spotkania „Forum w Krynicy jest najważniejszą konferencją gospodarczą w Europie”.

 

Krynica 2017 - fot. z facebookowego profilu Marszałka Marka Kuchcińskiego.jpeg

 

W Forum biorą udział również przedstawiciele władz samorządowych. W tegorocznym spotkaniu wziął udział także Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który podczas konferencji „Europa Karpat” poświęconej współpracy między państwami i regionami karpackimi mówił między innymi o doświadczeniach i współpracy w ramach kontaktów partnerskich miasta Przemyśla z miastami innych państw regionu karpackiego.

Mamy doświadczenie, mamy dobre owoce współpracy – zwłaszcza młodzieżowej w ramach projektów europejskich wymiany młodzieży, takich jak Sokrates czy Comenius, czy współpracy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programów Polska - Białoruś – Ukraina, Polska – Słowacja (…)  Poszerzenie tej współpracy, na której już mamy określone doświadczenie to jedno, a to, co dla mnie jako przedstawiciela również samorządów, które siedzą na tej sali - panowie starostowie, burmistrzowie, wójtowie z Podkarpacia, to jest ten wymiar poczucia wspólnoty, gdyż oczywiście spotykamy się ze swoimi miastami partnerskimi, ze swoimi kolegami, którzy siedzą także tutaj, ale w tym szerszym wymiarze – właśnie Polsko – Słowacko -Węgiersko – Ukraińskim. To poczucie wspólnoty powinno w nas wzrastać i powinniśmy mieć poczucie, że jesteśmy drużyną, która może na siebie liczyć w różnych sytuacjach (…).

 

Kliknij w link ⇒  https://www.facebook.com/robertchomaprzemysl/videos/1318519491607044/

 

Krynica 2017 - fot. Paweł Kula.jpeg

 

Koordynatorem cyklu spotkań pn. „Europa Karpat” w imieniu Sejmu i Senatu RP był Marszałek Marek Kuchciński.

Dyskutujemy o wszystkim co ważne i aktualne pamiętając, że najważniejszym bogactwem ziemi jest człowiek” – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas otwarcia XIX konferencji z cyklu Europa Karpat. Z geopolitycznego punktu widzenia tworzymy pewne centrum Europy. Oprócz takich państw jak Polska, Czechy, Słowacja i Węgry  współpracują z nami Ukraina, czy państwa bałkańskie i Rumunią i Bułgarią – mówił.

Karpaty są regionem niezwykłym, unikatowym szczególnie pod względem kulturowo-przyrodniczym, ale i społecznym. – Mieszka tu ponad 20 mln ludzi, ale jeżeli obliczymy zasób ludzki mieszkańców państw karpackich, doliczymy się ponad 150 mln ludzi – powiedział Kuchciński. Jest to siła, o której powinniśmy pamiętać i działać tak, by być traktowani jak równi z równymi, wolni z wolnymi w całej Unii Europejskiej.

Specyfiką współpracy jest wielowymiarowość Europy Karpat. Pod jednym szyldem mieszczą się przedsięwzięcia, które łączy troska o zachowanie wielokulturowości, bioróżnorodności, a także (troska) o zrównoważony rozwój. Polska angażuje się w projekty dotyczące ochrony środowiska, inicjatywy naukowe, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym i ekonomicznych, a także we współpracę polityczną.

Marszałek przekonywał o spójności polityki zagranicznej pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej, czego dowodem może być dobra współpraca w ramach Trójmorza czy Grupy Wyszehradzkiej. Duże nadzieje pokładane są także w państwach karpackich. Podczas Forum podpisano historyczne porozumienie pomiędzy klastrami znad Dunaju i Wisły: Przemyślem, Rużomberkiem, Truskawcem, Sarospatakiem i Krynicą.

Marek Kuchciński przekonywał, że Europa Karpat osiąga pozytywne wynika w dziedzinach takich jak: infrastruktura, gospodarka, energetyka czy środowisko. – Z tego wynika przekonanie, że warto zabiegać o podmiotowość całego regionu, mam na myśli naszą część Europy, aby wzmocnić jego znaczenie w polityce europejskiej, ale również wzmocnić suwerenność naszych państw. Żeby interesy państw nie były lekceważone na forum międzynarodowym – przekonywał. Dodał, że przykładem skuteczności takich działań jest projekt połączeń drogowych ViaCarpatia. (źródło: www.marekkuchcinski.pl)

 

Krynica 2017 - FB Marek Kuchciński.jpeg

 

 

W tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wzięło w sumie około 3 tysięcy gości z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych.

 

 

 

fot. www.marekkuchcinski.pl

fot. Paweł Kula

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 08-09-2017 13:10
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 08-09-2017 15:50