24 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PGM w Przemyślu uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów „e-LOKAL”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu kontynuując zapoczątkowany proces cyfryzacji procesów obsługi klientów, pragnie poinformować o wprowadzeniu – z dniem 04.09.2017r. - Elektronicznego Biura Obsługi Klientów „e-LOKAL”.

logo5000px.png

System e-LOKAL daje możliwość zapoznawania się na bieżąco ze stanem salda, opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych danych porządkowych.

 

W celu umożliwienia skorzystania z systemu należy dokonać rejestracji, która polega na wypełnieniu i złożeniu formularza oraz przy pierwszym logowaniu - akceptacji regulaminu określającego zasady korzystania z systemu.

 

Mając powyższe na uwadze, począwszy od dnia 5 września br. upoważnieni pracownicy naszych administracji – ADM Centrum, ADM Miasto i ADM Zasanie odwiedzą Państwa w celu umożliwienia złożenia w/w formularza.

 

Wszystkie osoby, które wyrażą chęć korzystania z w/w formy dostępu do informacji o swoim mieszkaniu/lokalu użytkowym – otrzymają indywidualny login i hasło pierwszego logowania do Elektronicznego Biura Obsługi Klientów „e-LOKAL. Kolejnym krokiem po pierwszym zalogowaniu będzie akceptacja powyższego regulaminu i zmiana hasła.

 

Równolegle, w celu zapoznania się z treścią - regulamin dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.pgmprzemysl.pl/pliki-do-pobrania.

 

Podczas składania podpisu pod formularzem należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

W wyrazami szacunku:

PGM Spółka z o.o. w Przemyślu

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl