19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejne ostrzeżenia meteorologiczne i spodziewany wzrost poziomu rzek

Intensywne opady deszczu

Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2017-09-04 08:45:00 do 2017-09-06 08:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 4.09 do godz. 8:00 dnia 5.09 wyniesie od 20 mm do 35 mm. Prognozuje się, że w nocy 4/5.09 wystąpi na południu województwa zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do godz. 8:00 dnia 6.09 wyniesie od 35 mm do 50 mm.  Łączna suma opadów wyniesie od 45 mm do 60 mm, lokalnie do 85 mm.
Prawdopodobieństwo: 85% (Intensywne opady deszczu)
Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia i przebiegu natężenia zjawiska.
Czas wydania: 2017-09-04 08:40:00
Synoptyk IMGW-PIB: Anna Woźniak
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
Stopień zagrożenia: 2


Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie - zlewnie Wisłoki, Sanu, Wisłoka
Ważność: od 2017-09-04 12:00:00 do 2017-09-06 12:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły i w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo (zwłaszcza w górnych częściach zlewni Wisłoki, Sanu i Wisłoka) stanów alarmowych. Zjawisko będzie miało najintensywniejszy przebieg w drugiej dobie obowiązywania ostrzeżenia.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-09-04 11:29:00
Synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Plewa

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 04-09-2017 15:51