5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PREZYDENT JUSZCZENKO W PRZEMYŚLU

  Jednym z punktów wizyty przebywającego w Polsce Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko było spotkanie ze społecznością ukraińską mieszkającą w Przemyślu i okolicach. 12 kwietnia w godzinach popołudniowych głowa państwa ukraińskiego spotkała się z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej i władzami samorządowymi i rządowymi województwa podkarpackiego w budynku przy ul. Kościuszki 5. W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Stanisław Radyk. 
 

 W Przemyślu przywódca państwa ukraińskiego zwracając się do zgromadzonych w „Domu Narodowym” mówił o wspólnych kartach historii polskiego i ukraińskiego narodu, apelując jednocześnie o współpracę i dążenie do porozumienia bez oglądania się na nią. Witając gościa w Przemyślu Prezydent Miasta Robert Choma przypomniał o działaniach jakie już zostały podjęte przez samorząd miasta w celu ożywienia współpracy z partnerami z Ukrainy. Ważną kwestią poruszoną na spotkaniu była także kwestia dotycząca nieruchomości przy ul. Kościuszki 5, gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenie Ukraiński Dom Narodowy– gospodarz miasta podkreślił, iż w obecnym stanie prawnym właściwym organem uprawnionym do podjęcia decyzji w kwestii przekazania tego obiektu na własność Związkowi Ukraińców w Polsce jest wyłącznie Rada Miejska Miasta Przemyśl. Dlatego też zadeklarował wolę doprowadzenia do spotkania radnych z koalicji rządzącej miastem z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej celem wypracowania najpierw harmonogramu, a następnie ostatecznej decyzji w tej materii, która będzie satysfakcjonująca dla obu stron.
 
Wystąpienie Prezydenta Miasta podczas spotkania z Prezydentem Ukrainy

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 
Opublikował:  | Data publikacji: 13-04-2005 19:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52