15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ruszyła Szkoła Letnia ICOMOS - Polska

Kolejna, już czwarta w tym roku Szkoła Letnia PKN ICOMOS ruszyła 28 sierpnia w Przemyślu-Krasiczynie. Zgodnie z tematem wiodącym wydarzenia tj. „Ochrona, konserwacja, rewaloryzacja architektury obronnej”, przez cztery kolejne dni uczestnicy projektu będą zgłębiać wiedzę na temat działań konserwatorskich, którymi objęte zostały m.in. obiekty Twierdzy Przemyśl.

 

Polski Komitet Narodowy zainaugurował w 2015 roku cykliczne spotkania specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Cykl odbywa się pod nazwą Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Celem spotkań jest przedstawienie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków. 

2.jpeg

Propozycja udziału w Szkole Letniej adresowana jest przede wszystkim do ludzi młodych - specjalistów różnych profesji zajmujących się ochroną dziedzictwa, dla których wydarzenie jest niezwykłą okazją do poszerzenia wiedzy i doświadczeń, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy przy zabytkach. Kandydaci do udziału w Letniej Szkole musieli jednak posiadać zarówno podstawową wiedzę, jak i doświadczenie zawodowe. W przedsięwzięciu mogli wziąć udział nie tylko członkowie PKN ICOMOS, ale również wszyscy, którzy na co dzień aktywnie działają w obszarze ochrony oraz konserwacji zabytków i chcą poznać najnowsze dokonania konserwatorskie.

4.jpeg

Prowadzącymi w Szkole Letniej Przemyśl-Krasiczyn będą między innymi przedstawiciele służb konserwatorskich, Wójtowie (lub osoby reprezentujące) Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, konserwatorzy, badacze oraz społecznicy działający aktywnie zarówno w  Przemyślu, jak i w regionie. Oprócz tego aktywny udział w wydarzeniu wezmą także specjaliści z PKN ICOMOS.

1.jpeg

Przedsięwzięcie jest odzewem na coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie środowisk konserwatorskich, akademickich, architektonicznych a także inżynierskich z dziedzin i specjalności budowlanych; przyrodniczych oraz związanych z organizacją turystyki - na informacje dotyczące kierunków, zasad i dobrych praktyk w zakresie rewaloryzacji architektury obronnej i krajobrazów warownych.

Realizacje projektów adaptacyjnych dzieł architektury obronnej w Polsce, szczególnie liczne w okresie dofinansowań UE 2007-2013 i obecnych, skłania do przekazania i wymiany – a w perspektywie skodyfikowania uzyskanych doświadczeń. Uzasadnia taki krok znaczne rozszerzenie posiadanego stanu wiedzy historycznej i praktyczno-wykonawczej, a równocześnie powszechnie zauważany jej niedobór w codziennej działalności ochronnej.

DSC_0980.jpeg

Istotne jest też budowanie powiązań w dziedzinie ochrony i rewaloryzacji dóbr kultury - powiązanych strukturalnie lub tematycznie z zabytkami „Architecturae Militaris” – zabytków inżynierii i techniki (których fortyfikacja jest specyficzną częścią), pól bitewnych, cmentarzy wojennych a także archeologii militarnej i industrialnej. Zagadnienia te nabierają szczególnej wagi w świetle starań o objęcie ochroną niektórych zespołów fortyfikacyjnych, jako parków kulturowych oraz Pomników Historii RP, a także koncepcji transgranicznych wpisów fortyfikacji na Listę Dziedzictwa UNESCO. Są to założenia i cel letniej szkoły ICOMOS 2017 r., zorganizowanej w strefie Twierdzy Przemyśl – gdzie dokonano najrozleglejszych terytorialnie w kraju, zintegrowanych działań dla potrzeb turystyki kulturowej.

3.jpeg

 

Organizatorami wydarzenia są: Prezydent Miasta Przemyśla, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, PKN ICOMOS Komisja Architektury Militarnej, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Fundacja Pro Arte et Historia w Krasiczynie oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

5.jpeg

 

www.icomos-poland.org                                                                                                                                        zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 31-08-2017 08:03
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 31-08-2017 08:38