22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza rozbudowa ulicy Wysockiego w Przemyślu, realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”

W środę, 23 sierpnia br., o godzinie 10 w zatoczce mieszczącej się przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego w Przemyślu odbyło się spotkanie, podczas którego oddany został plac budowy pod kolejną inwestycję w ramach projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl".

W spotkaniu wzięli udział zastępcy prezydenta miasta Przemyśla – panowie Grzegorz Hayder oraz Janusz Hamryszczak oraz przedstawiciele spółek miejskich, firm budowlanych, wchodzących w skład konsorcjum, odpowiadającego za realizację tejże inwestycji, a także reprezentanci zarządu osiedla „Lipowica”.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 12 kwietnia 2017 r. Uczestnikami projektu są Gmina Miejska Przemyśl, Gmina Przemyśl oraz Powiat Przemyski.

Głównym celem tego projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF* Przemyśl poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.

Całkowita wartość projektu to: 28 926 245,39 zł, natomiast wartość jego dofinansowania wynosi: 19 772 481,04 zł.

 

 

 

 

Rozbudowa ul. Wysockiego obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0 m do 7,0 m oraz wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych.

Ponadto na całej długości przewidziano budowę oświetlenia drogowego oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie pozostałej infrastruktury (sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, gazociągu, urządzeń elektroenergetycznych i sieci teletechnicznej) kolidującej z projektowaną rozbudową odcinka ul. Wysockiego.

 

Wartość samych robót drogowych wykonywanych w ramach powyższej inwestycji wynosi ok. 5,5 mln zł.

Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 lipca 2018 roku.

 

6.jpeg

 


 

*MOF - Miejski obszar funkcjonalny - jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Administracyjnie obszary te mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko – wiejskie.

 

Na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono 6 biegunów wzrostu, dla których zostały określone obszary funkcjonalne:

  • Rzeszów,
  • Przemyśl,
  • Krosno,
  • Tarnobrzeg,
  • Mielec,
  • Stalowa Wola.

Bieguny wzrostu dla województwa podkarpackiego zostały zdefiniowane w dwóch opracowaniach sporządzonych na szczeblu wojewódzkim: w ekspertyzie pn. ”Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym” (wykonanej w ramach prac nad dokumentem pn. „Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020”) oraz w opracowaniu pn.: „Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego”.

 

Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl

Miasto Przemyśl wraz z 5 gminami ościennymi: Gminą Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica tworzy Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl. Wymienione Gminy znajdują się na terenie Powiatu Przemyskiego.

 

Więcej informacji o Miejskim Obszarze Funkcjonalnym znajduje się w załączonym poniżej linku:

https://przemysl.pl/46905/rozpoczeto-realizacje-projektu-rozbudowa-i-integracja-systemu-komunikacji-publicznej-na-terenie-mof-przemysl.html

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 23-08-2017 14:08
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 23-08-2017 14:54