10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ODWIEDZINY Z PARTNERSKICH MIAST

 Wśród zaproszonych na Podkarpacki Jarmark Turystyczny (30 kwietnia – 
1 maja) gości znaleźli się przedstawiciele miast partnerskich Przemyśla.  Reprezentanci Paderborn, Kamieńca Podolskiego, Lwowa i Egeru nie tylko zwiedzali miasto i uczestniczyli w imprezach Jarmarku, ale spotkali się także w Urzędzie Miejskim z władzami miasta Przemyśla gdzie zapoznali się z propozycjami wspólnych działań.

 Obok 19-osobowej grupy członków niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Przemyśl – Paderborn z jego Przewodniczącą Heidi Wernerus – Neumann na czele w oficjalnych delegacjach, które odwiedziły nasze miasto odwiedziły znaleźli się: 

Lwów – Roman Chaplyk (Naczelnik Wydziału Działalności Ekonomicznej i Turystyki UM Lwowa) i Sergiy Fruht (PWP „Centr Europy”);

Kamieniec Podolski – Wiktor Jaworow (Sekretarz Miejskiej Rady Kamieńca Podolskiego) i Jurij Kozłow (Kierownik Wydziału Polityki Młodzieżowej);

Eger – Császár Zoltán (radny) i Oravecz Tamás (radny).

Na spotkaniu odbywającym się w Urzędzie Miejskim 30 kwietnia delegacje przywitał Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. W tej części wzięli również udział przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu. Po oficjalnej części odbyło się spotkanie robocze, na którym poruszono kilka tematów związanych ze współpracą przy nowych projektach. Jednym z nich był pomysł utworzenia wspólnego portalu internetowego, zawierającego przede wszystkim dane z zakresu turystyki i gospodarki i będącego platformą wymiany informacji, ofert inwestycyjnych i turystycznych. Kolejny dotyczył organizacji w Przemyślu Targów Wschodnich, które będą miejscem spotkania oferty handlowej Ukrainy, Słowacji, Białorusi, Polski, Węgier, Czech oraz Niemiec i Austrii.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl