9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Zarządu Miast Polskich w Przemyślu/Arłamowie

W dniach 24 i 25 sierpnia br. w Przemyślu/Arłamowie odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich.

 

W posiedzeniu weźmie udział około 45 osób. Udział  w obradach potwierdzili m.in. prezydenci i burmistrzowie (lub ich przedstawiciele): Przemyśla, Poznania, Inowrocławia, Krakowa, Tychów, Gliwic, Kołobrzegu, Sopotu, Ciechanowa, Śremu, Brzezin, Dąbrowy Górniczej, Legnicy, Nowej Soli i Świnoujścia. Ponadto w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Biura Związku Miast Polskich: Andrzej Porawski - dyrektor Biura i Joanna Proniewicz – rzecznik prasowy Związku Miast Polskich.

 

zmp - logo.png

 

W pierwszym dniu spotkania (24 sierpnia), w Hotelu Arłamów o godzinie 16.00 nastąpi rozpoczęcie obrad, tuż po nich na zaproszenie Prezydenta Miasta Przemyśla – Pana Roberta Chomy uczestnicy posiedzenia udadzą się do Przemyśla. Tam odbędzie się krótkie spotkanie z Prezydentem, po którym zaplanowano zwiedzanie miasta. Drugiego dnia (w piątek, 25 sierpnia) Zarząd uda się do Lwowa, gdzie spotka się z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz władzami miasta Lwowa.

 

 

Proponowany porządek obrad Zarządu Związku Miast Polskich będzie dotyczył głównie zaopiniowania projektów ustaw: o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o Narodowym Instytucie Wolności.

Zarząd ZMP zajmie także stanowiska na temat rozporządzeń: MIiB w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez BGK rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania, MEN w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą”, MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz MSiT w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

zmp - pasek.jpeg

 

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W latach 1917-1939 Związek aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.

Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. W pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny.

Związek Miast Polskich od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Misja ZMP
Skutecznie wspieramy polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniamy dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracujemy z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.

Wizja ZMP
Silna i skuteczna ogólnopolska organizacja samorządowa, integrująca miasta wokół wspólnych celów. (źródło: www.zmp.poznan.pl)

 

 

Do Związku należy obecnie 16 miast z województwa podkarpackiego:

Boguchwała, Brzozów, Dukla, Dynów, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Mielec, Nowa Dęba, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rzeszów, Sanok i Ustrzyki Dolne.

 

 

 

Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 18-08-2017 23:50
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 19-08-2017 00:31