16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SKŁADOWISKO PO ROKU

Minął właśnie rok od uruchomienia miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Przemyślu przy ul. Piastowskiej. Składowiskiem w imieniu Prezydenta Miasta zarządza Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy gminy miejskiej.  

   W ciągu roku od uruchomienia składowiska przyjęto na nim ponad 21 000 ton odpadów komunalnych, które zajęły ok. 35%pojemności I kwatery. Poprzez odzysk 26 ton surowców wtórnych jak złom żelazny i aluminiowy, stłuczka szklana, tworzywa sztuczne i makulatura, udało się istotnie zmniejszyć zajmowaną przez odpady objętość i przedłużyć żywotność składowiska. Właśnie rozwój segregacji z wprowadzeniem nowych technologii i zwiększeniem odzysku jest wyznacznikiem dalszego rozwoju ZUK na najbliższe lata, co jest również zgodne z polityką ekologiczną państwa.
Zakład daje zatrudnienie kilkunastu pracownikom, mieszkańcom miasta i okolic. Poprawne funkcjonowanie w zgodzie z najbardziej rygorystycznymi wymogami ochrony środowiska, o czym świadczą badania w ramach ciągłego monitoringu, nie przeszkodziło w uzyskaniu przez zakład dobrych wyników finansowych. Położenie nacisku na ochronę środowiska naturalnego, jako podstawy funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych, to także element podnoszenia prestiżu miasta, w którym działania proekologiczne zajmują ważne miejsce w rozwoju gospodarczym i społecznym.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
fot. Grzegorz Karnas

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl