23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WSPÓLNE SADZENIE DRZEWEK

  Bardzo dobra współpraca z Wydziałem Terenów Zieleni i Ochrony Środowiska Miasta Paderborn zaowocowała wspólnym sadzeniem drzewek w Parku Miejskim w Przemyślu.

   Przebywające w Przemyślu w ramach Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego delegacje z miast partnerskich włączyły się w sadzenie drzewek w Parku Miejskim. Ostatnia partia roślin została posadzona przez członków Towarzystwa Przyjaciół Paderborn – Przemyśl. 

Wspomniane drzewka i unikatowe rośliny zostały podarowane przez miasto partnerskie Paderborn – posadzono je w Parku Miejskim, a część trafiła do Arboretum w Bolestraszycach. Inna formą współpracy jest pomoc jaka spływa z Paderborn w postaci maszyn i narzędzi ogrodniczych, dzięki którym możliwa jest pielęgnacja i zapewnienie dogodnych warunków dla znajdujących się tam roślin i drzew. 
   W oparciu o współpracę opracowany został projekt i wniosek w sprawie utworzenia w Przemyślu na bazie kompleksu „domu ogrodnika” w Parku Miejskim, centrum informacyjnego o odnawialnych źródłach energii. Złożony projekt uzyskał wstępną akceptację. Dalszej weryfikacji będzie poddany po uzupełnieniu odpowiednich danych.

RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Opublikował:  | Data publikacji: 04-05-2005 15:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52