10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyski szpital będzie miał nowy oddział opieki kardiologicznej

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Dyrektor Przemyskiego Szpitala Wojewódzkiego Piotr Ciompa podpisali dzisiaj (28 lipca) w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego umowę na dofinansowanie projektu „Koordynowana opieka kardiologiczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego 2014-2020 (działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia  i pomocy społecznej). Dzięki temu rozbudowany zostanie oddział kardiologiczny przemyskiego szpitala, utworzony oddział rehabilitacji kardiologicznej, i zakupiony zostanie nowy angiograf. Wartość tego projektu to blisko zł. W spotkaniu uczestniczył m.in. Prezydent Miasta Robert Choma, Poseł na Sem RP Andrzej Matusiewicz oraz pracownicy szpitala. Podpisanie umowy to także realizacja jednego z punktów porozumienia pomiędzy samorządem Miasta Przemyśla i samorządem województwa zawartego przed połączeniem przemyskich szpitali.

W ramach obecnie istniejącego oddziału kardiologicznego planowane jest poszerzenie o Pododdział Kardiologii Inwazyjnej z nowoczesną pracownią Hemodynamiki i Angiologii, który zostanie umiejscowiony na parterze bloku D (byłego oddziału dermatologicznego przeniesionego do Szpitala Woj. OLK przy ul. Słowackiego). W wyniku realizacji projektu tj. poszerzenia Oddziału Kardiologicznego o Pododdział kardiologii inwazyjnej szpital osiągnie poziom zapewniający prawidłowe - zgodne z przepisami warunki sanitarno epidemiologiczne, lepszą opiekę dla pacjentów a przede wszystkim pozwoli na dostępność dla wszystkich osób wymagających opieki kardiologicznej bez potrzeby odsyłania do innych szpitali. Oddział kardiologiczny będzie znajdował się w jednym budynku WSOP w Przemyślu ul. Monte Cassino. Planowane jest powstanie 41-łóżkowego Oddziału Kardiologicznego + 8 łóżek IOK, nowego pododdziału Kardiologii Inwazyjnej składający się z 4 łóżkowego IOK i 12 łóżkowego pododdziału (w sumie 65 łóżek). Liczba łóżek w ramach przemyskiej kardiologii wzrośnie o 8, zgodnie z potrzebami.

W ramach doposażenia w sprzęt specjalistyczny dla oddziału kardiologicznego zostanie zakupiony miedzy innymi:

  • system do mapowania 3D do ablacji,
  • zestaw do krioablacji,
  • multimonitor dla sali elektroterapii (system rejestracji parametrów elektrofizjologicznych),
  • system do hipotermii,
  • Echokardiograf 3D,
  • zestaw do testów wysiłkowych z ergo spirometrią.

 

 

Projekt zakłada również doposażenie Poradni kardiologicznej w nowoczesny sprzęt. Zostaną zakupione meble i wyposażenie pracowni oraz nowoczesny sprzęt medyczny min.  zestaw do testów wysiłkowych, EKG, echokardiograf z gł., zestaw Holtera EKG centralka + rekorderów dla pacjentów. Sprzęt ten zapewni możliwości diagnozy problemów.

Projekt  obejmuje  także wymianę obecnego 13 letniego – najstarszego w Polsce - angiografu na nowy (został już zakupiony). Ponadto przebudowę pomieszczeń dla pracy angiografu oraz nowoczesne wyposażenie Pracowni Hemodynamiki i Angiologii. Natomiast w starej lokalizacji, powstanie niezbędna pracownia do elektrokardiologii i wyposażona w ramię C. Projekt zakłada również powstanie nowego 20 łóżkowego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, w miejscu obecnej administracji (I piętro bloku D). Planowane są roboty budowlane polegające na przebudowie, przystosowaniu pomieszczeń, które do tej pory pełniły funkcje biurową  (dla administracji) do wymogów oddziału rehabilitacji. Oddział zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia. Oddział będzie wykorzystywany zarówno przez pacjentów leczonych w przemyskim szpitalu, bezpośrednio po zabiegu oraz pacjentów ze skierowaniami od innych specjalistów. Planowany jest zakup między innymi: Wielostanowiskowej platformy do rehabilitacji kardiologicznej (bieżnia x1, cykloergometr x6, ergometr z siedziskiem x1), zestawu Holtera EKG z centralką z 4 rekorderami, zestawu do testów wysiłkowych, kinezyterapii - urządzenie umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń w podwieszeniu.

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-07-2017 22:03
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 07-08-2017 15:05