16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

154 kolejne, nowe firmy dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., od grudnia 2016 roku do czerwca 2017 roku założonych zostało na terenie województwa podkarpackiego 154 firm.

parr logo.jpeg

Nowo powstałym przedsiębiorcom PARR S.A. udzieliła dotacji inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.  Poza wsparciem na założenie firmy, każdy świeżo upieczony przedsiębiorca uzyskał także wsparcie w postaci dotacji pomostowej w łącznej wysokości 19 200 zł, które jest wypłacane w wysokości 1 600 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej (łącznie blisko 3 mln zł). Dotacje inwestycyjne umożliwiły nowo powstałym firmom zakup sprzętu, wyposażenia i towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwalają na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS, usług księgowych, wynajęcia lokalu itp.) w trudnym, początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.

 

Przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, beneficjenci pomocy odbyli rozmowę z doradcą zawodowym i test kompetencji, szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu.

 

Wśród branż, w których Beneficjenci założyli swoje działalności gospodarcze, są między innymi: pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi gastronomiczne, usługi pielęgnacji terenów zielonych, a także sklepy, tak stacjonarne jak i Internetowe o różnym profilu sprzedażowym.

Każdy z nowo powstałych przedsiębiorców ma zapewnione także specjalistyczne wsparcie doradcze, dotyczącego bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dotacje powyższe były udzielane w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” oraz projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanych przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

working-1219889_960_720.jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 14-07-2017 10:54
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 14-07-2017 10:58