10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WIZYTA W PARTNERSKIM MIEŚCIE PADERBORN

W dniach 27 lipca - 1 sierpnia w partnerskim mieście Paderborn przebywała delegacja z Przemyśla. Co roku w ostatnich dniach lipca obchodzone jest tam "Święto Liboriusza" - patrona miasta Paderborn. 

    Oficjalne spotkania z przedstawicielami władz Paderborn ukierunkowane były na podtrzymanie i ugruntowanie istniejących więzi między oboma miastami partnerskimi, poszerzenie zakresu współpracy oraz wypracowanie nowych form partnerskiej współpracy. 
Oficjalna umowa o współpracy między Padeborn, a Przemyślem została podpisana 14 maja 1993r. Na wystawie fotograficznej zatytułowanej "...von Mensch zu Mensch" mieszkańcy Paderborn mieli możliwość zapoznania się z historią współpracy między Przemyślem a Paderborn. 
   Wyjazd był okazją do zaprezentowania oferty oraz walorów turystycznych Przemyśla. Stoisko promocyjne miasta Przemyśla przez kilka dni przeżywało prawdziwe oblężenie i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Paderborn oraz niemieckich turystów masowo odwiedzających Paderborn z okazji Święta Liboriusza. Część niemieckojęzycznych materiałów promocyjnych miasta Przemyśl zostało przekazanych centrum informacji turystycznej w Paderborn.
   W ramach trwającego w Paderborn festiwalu europejskiego pn. "Europashow" na scenie pod ratuszem prezentowały się zespoły ze wszystkich miast partnerskich Paderborn. Stronę polską reprezentował Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl. Młodzież z przemyskiego zespołu pieśni i tańca podbiła serca kilkutysięcznej publiczności, a lokalna niemiecka prasa z zachwytem rozpisywała się o występach młodych tancerzy z Przemyśla.

 

Foto: G. Karnas
Przemysław Grządziel
Wydział Kultury Promocji i Współpracy
Opublikował:  | Data publikacji: 08-08-2005 10:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52