11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

FESTYN BEZPIECZNE WAKACJE I JEGO PRZESŁANIE - EDYCJA 2005

W dn. 10 lipca 2005 odbyła się kolejna edycja festynu rodzinnego pn. "Bezpieczne Wakacje".

Festyn można określić jako bardzo udany. Pomimo kapryśnej aury frekwencja była znakomita, a zaangażowanie w organizację oraz rozpowszechnianie informacji o imprezie wielu firm, jednostek Urzędu Miejskiego w Przemyślu, zaprzyjaźnionych proboszczów oraz mediów przyczyniło się niewątpliwie do sukcesu imprezy i zgromadzenia w niedzielne popołudnie dużych tłumów dzieci wraz z rodzicami.
   Festyn „Bezpieczne wakacje” został zainicjowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu. Niemały wpływ na jej powodzenie miał również fakt objęcia patronatem imprezy przez Pana Roberta Chomę – Prezydenta Miasta Przemyśla. 
Impreza odbyła się na wzgórzu oraz w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego. Miejsce to zostało odpowiednio przygotowane i udostępnione przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki dzięki życzliwości Pani Renaty Nowakowskiej – Dyrektor PCKiN. 
Festyn zainaugurował występ wielonogiego smoka, który został stworzony przez utworzonego przez przebranych w bajkowe postacie najmłodszych mieszkańców miasta. Była to jedna z wielu propozycji Fundacji „Dziewczynka z zapałkami” – fundacji, która wystąpiła podczas festynu z propozycjami zabaw dla dzieci. 
   Na placu, na którym odbywał się festyn ustawiono licznie stoiska handlowe, informacyjne i ekspozycje sprzętu służb mundurowych. 
Zabawa nie była jednak głównym przesłaniem festynu. Jego organizatorzy mieli na celu przedstawienie zagrożeń płynących z uzależnień. Szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy rodzice i młodzież winni być uwrażliwieni na problem sięgania po środki uzależniające. Nadmienić należy, iż w Mieście Przemyślu pojawiły się już przypadki poszukiwania przez rodziców pomocy specjalistycznej dla 14, 15 letniej latorośli, szczególnie dziewcząt, wracających w stanie upojenia alkoholowego do domu.
Obecni byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej. Ich obecność miała przypominać o potrzebie przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom bezpieczeństwa zdrowia i życia. 
   Podobny cel spełniał punkt informacyjny Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, w którym każdy mógł się zaopatrzyć odpowiednio - w ulotkę z danymi o dostępnych bezpłatnych poradach Zespołu Interwencji Kryzysowej czy z zakresu wiedzy o AIDS. Był to ważny aspekt przesłania Festynu – przekazanie informacji o przyczynach sięgania po środki uzależniające.
   Podczas festynu prezentowane były różne formy rekreacji i zabawy bez alkoholu, będące przykładem, jak można efektywnie i zdrowo spędzać czas wolnego czasu bez destruktywnych czynników. I tak Pani Iga Dżochowska wraz ze swoimi przyjaciółmi z Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu zaprezentowała sztuki układania kwiatów, składania papieru, kaligrafii oraz czytania bajek.
„Gwoździem programu” festynu „Bezpieczne wakacje” był turniej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień przeprowadzony przez P. Ryszarda Chuda ze Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości w Przemyślu. Podczas festynu obecny był również ks. prałat Stanisław Zarych, który głosił świadectwo o swej pracy z osobami dotkniętymi chorobą alkoholową min. poprzez szerzenie idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
   Ze względu na pogorszenie się warunków pogodowych dzięki operatywności zespołu technicznego pod kierunkiem Pana Wojciecha Kazienko część imprezy została przeniesiona do sali widowiskowej Zamku, gdzie odbył się mini koncert wakacyjnych piosenek dzieci ze świetlicy „Wzrastanie”, które wraz z opiekunami aktywnie włączyły się w oprawę festynu. Wiele dynamizmu, ekspresji i kolorytu wprowadziły roztańczone i rozśpiewane dzieciaki z zespołu „Pędziwiatry” z Łodzi. Festyn zwieńczył koncert Piotra Nagiela z Warszawy. Każdy z kolejnych utworów podczas jego koncertu poprzedzony był krótką refleksją odnoszącą się do ich treści tj. istotnych wartości, prawdziwego sensu życia wiary w siebie i w drugiego człowieka wskazując, iż taki styl jest gwarancją dystansu wobec uzależnień. 

Impreza możliwa była do przeprowadzenia dzięki zaangażowaniu wielu osób reprezentujących instytucje oraz darczyńców min. sklepów; „Koszyczek”, „Pod Białym Orłem”, jak też: Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Przemyskiej Gospodarki Komunalnej – „SITA” Sp. z o.o. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadali; lekarz P. Krzysztof Bereś, pielęgniarka, wolontariusze z PCK, funkcjonariusze Straży Miejskiej. Nad stroną organizacyjno – administracyjną pieczę sprawowała Pani Agnieszka Pacławska – pracownik Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

  W rozporopagowaniu informacji o festynie udział wzięli: lokalne media min. Gazeta Codzienna Nowiny, Życie Podkarpackie, Super Nowości, Niedziela oraz życzliwi proboszczowie przemyskich i okolicznych parafii, jak również Miejski Zakład Komunikacji, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej.

  Wszystkim życzliwym, dokładającym cegiełki do inicjatywy GKRPA w Przemyślu, których efektem był festyn rodzinny ”Bezpieczne Wakacje” w imieniu całego zespołu GKRPA, serdecznie dziękuję.

ALICJA SABATOWSKA 
PRZEWODNICZĄCA 
GKRPA W PRZEMYŚLU

Opublikował:  | Data publikacji: 13-07-2005 10:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52