15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Znane już są wyniki matur w przemyskich szkołach

Zdawalność wszystkich szkół funkcjonujących na terenie miasta Przemyśla (prowadzonych przez miasto i inne organy) wyniosła 78% i była porównywalna do średniej krajowej (78,5%) i wojewódzkiej (78%). W kategorii liceów ogólnokształcących zdawalność szkół przemyskich ukształtowała się na poziomie 85% (w Polsce – 84,4%, na Podkarpaciu 85%), natomiast przemyskie technika osiągnęły wynik 65%  % (w Polsce – 67,9%, na Podkarpaciu 66%).

Powód do dumy mają licea ogólnokształcące dla młodzieży prowadzone przez Miasto Przemyśl. Na 543 uczniów tych szkół, którzy przystąpili do matury, zdało 516, co stanowi 95 %. Najlepsze wyniki osiągnęło I LO (97,8%) i  II LO (96,2%)

W technikach prowadzonych przez Miasto egzamin maturalny zdało 236 na 364 uczniów, co daje zdawalność  64,8%. Na uznanie zasługuje wynik Technikum Nr 4 w ZSEiO , znacznie odbiegający od średniej krajowej i wojewódzkiej. Zdawalność w tej szkole wyniosła aż 90,5 % .

Jeśli chodzi o średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów szkoły położone na terenie miasta najlepiej wypadły z matematyki   (średni wynik – 57% , przy wyniku ogólnopolskim – 54% i wojewódzkim- 55%) oraz z języka angielskiego (średni wynik – 71%, przy wyniku ogólnopolskim -71% i wojewódzkim -69%).

Gorsze są wyniki z języka polskiego (średni wynik – 48%, przy średniej ogólnopolskiej - 56%
i wojewódzkiej – 54%)  i języka niemieckiego   (średni wynik – 59%, przy średniej ogólnopolskiej - 65% i wojewódzkiej – 61%)    

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 03-07-2017 11:28
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 03-07-2017 14:13