24 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki „Logistyka przyszłością i szansą rozwoju regionu”.

29 czerwca br. o godzinie 10.00 dr Paweł Trefler – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w uczelnianej Auli otworzył Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki „Logistyka przyszłością i szansą rozwoju regionu”.

Forum zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Głównym zamierzeniem organizatorów konferencji jest zwrócenie uwagi na uzasadnioną konieczność podjęcia zintegrowanych działań mających wzmocnić infrastrukturę logistyczną w aspekcie komodalności i międzynarodowego charakteru transportu, utworzenie oferty inwestycyjnej dla regionu, a także promocję działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju transportu, logistyki i spedycji.

 

Tematyka konferencji obejmuje głównie:

 • transport i logistykę lotniczą
 • bezpieczeństwo transportu w województwie podkarpackim
 • promocję Województwa Podkarpackiego w aspekcie wykorzystania istniejącego potencjału infrastruktury   transportowej
 • komodalność transportu w aspekcie Szlaku Jedwabnego
 • możliwości rozwoju infrastruktury logistycznej w kontekście rozwoju przemysłu
 • innowacyjne technologie w transporcie
 • rozwój logistyki miejskiej
 • higienę w transporcie żywności w świetle przepisów prawa
 • rolę funduszy UE w rozwoju regionalnym
 • oraz samorząd lokalny jako podmiot wspierający sektor TSL

 

Forum ma charakter dwuwątkowy i adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dyplomatów, reprezentantów przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele rządu i samorządu lokalnego, w tym: Adam Hamryszczak - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Janusz Hamryszczak – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Krzysztof Składowski – Wójt Gminy Żurawica, Bogusław Słabicki – Wójt Gminy Orły, Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka,  Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski oraz Andrzej Olesiuk – Starosta Leski.

Ponadto podczas zgrupowania referaty wygłoszą przedstawiciele środowiska naukowego,  przedsiębiorcy branży transportowej i logistycznej i działacze społeczni, wśród których są m.in.: prof. dr hab. Wiesław Piekarski,  prof. dr hab. Jan Draus - PWSW Przemyśl, Svitlana Horbovska - Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Jerzy Mika - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Tadeusz Mik - Naczelnik Wydziału Inspekcji ITD w Rzeszowie, Jadwiga Zenowicz - Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, dr Oleh Soskin – Instytut Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, Ewa Draus – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Daniel Zawadzki – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych oraz Karol Gajdzik – Prezes Stowarzyszenia Linia 102.pl.

 

Honorowymi patronami wydarzenia są Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

 

 

 

 

Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki potrwa do piątku 30 czerwca.

 

Z programem ramowym konferencji można zapoznać się na stronie:  www.pwsw.pl/program-ramowy

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-06-2017 13:14
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 03-07-2017 07:42