7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowa Konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska była gospodarzem jednodniowej konferencji pod tytułem: „Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego” , odbywającej się w dniu 8 marca br. Przybyłych powitał Rektor PWSW prof. dr hab. Jan Draus.
     Została ona podzielona na trzy części tematyczne: pierwszy zatytułowany – „Polsko-Ukraińskie partnerstwo wobec wyzwań europejskich”. Tej części przewodniczyli: płk Zbigniew Piątek przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej oraz Mikhailo Kirsenko przedstawiciel Uniwersytetu Narodowego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

     Drugiej części konferencji przewodniczyli Henryk Bińkowski przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej oraz Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Tematem tej części było: „Sąsiedztwo Polski i Ukrainy”. 
    Ostatnia część konferencji dotyczyła – studenckiego punktu widzenia. Przewodniczyli jej Irena Kozimala, Magdalena Śliwka i Elżbieta Kołłątaj. W jej trakcie studenci poprzez przygotowane przez siebie referaty przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi związane z tematyką konferencji.
    W skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta Przemyśla.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl