17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejne dzikie wysypiska zlikwidowane

Po raz kolejny Gmina Miejska Przemyśl (Wydział Gospodarki Komunalnej) we współpracy z Zakładem Karnym w Medyce oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Przemyślu, przystąpiła do uporządkowania terenów, na których powstają tzw. „dzikie wysypiska śmieci”. Akcja trwała od kwietnia do pierwszej połowy czerwca br. W efekcie prac porządkowych zebrano ponad 20 ton (!) odpadów, które trafiły tam gdzie powinny były trafić, czyli do instalacji przetwarzania odpadów.

Porządek został przywrócony na wielu terenach sąsiadujących z ogrodami działkowymi:  przy ul. Grochowskiej, ul. Przemyskiej, w okolicach akweduktu przy ul. St. Augusta, w pobliżu boiska na os. St. Augusta, przy ul. Sanockiej, na terenach przy ścieżce rowerowej wzdłuż Sanu.

Ponadto uprzątnięto teren wielu fortów: Fortu Kruhel, forty i wały wzdłuż ul. Bielskiego, na Winnej Górze i inne. Wydobyto odpady podrzucone do bunkra znajdującego się pod mostem Brama Przemyska.

Trudno zrozumieć, że pomimo braku ustalonego  limitu ilości odpadów, które mieszkańcy mogą oddać w zamian za wnoszoną opłatę, nadal funkcjonuje „pomysł na pozbycie się odpadów” przez ich wywiezienie i porzucenie w ustronnych miejscach. Pewnym kuriozum jest fakt, że kilka dni po uporządkowaniu terenów przy ul. Ułańskiej, ktoś porzucił przy drodze kolejne odpady poremontowe. Poniższa „galeria wstydu”, w której znajdą Państwo tylko niewielką część zdjęć z dzikich wysypisk, uwidacznia skalę problemu i bezmyślność osób, które pozbywają się w ten sposób swoich odpadów, które nie powinny trafiać do naszych lasów, terenów zielonych, czy na nadbrzeża Sanu.

Chcemy podkreślić, że selektywnie zebrane odpady (opony, gruz, stare meble itp.) można LEGALNIE i BEZ DODATKOWYCH OPŁAT dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wjazd od ul Wilsona w Przemyślu. Podrzucanie odpadów w krzaki, na forty i inne miejsca, to nie tylko powód do wstydu, ale także narażenie się na bardzo przykre konsekwencje i konkretną, wysoką karę finansową.

 

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-06-2017 16:16