15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Julia Olech-Nowak laureatką nagrody im. Mariana Strońskiego

stroński 1.jpeg

Kapituła Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego w składzie: Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla, Renata Nowakowska Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu, Jan Jarosz - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Janusz Czarski - Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Janusz J. Cywicki – Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Ma zaszczyt zaprosić Państwa w czwartek, 29 czerwca o godz. 18.00 do Galerii Stara Kręgielnia mieszczącej się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu na uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego – Przemyśl 2017.

 

 

W wystawie pokonkursowej udział biorą:

Marian Stroński 

 

Grażyna Gawrońska-Kasse, Elżbieta Cieszyńska, Łukasz Cywicki, Katarzyna Grabka, Beata Jędruch, Anna Kałamarz-Kucz, Andrzej Kmiecik, Mariusz Kościuk, Tomasz Król, Henryk Lasko, Brunon Lemek, Magdalena Ład, Andrzej Opak, Julia Olech-Nowak, Elżbieta Piórecka, Narcyz Piórecki, Małgorzata Tenczyńska-Podulka, Elżbieta Polenik, Dagmara Skubisz, Jacek Michał Szpak, Jacek Szwic, Barbara Katarzyna Torba, Remigiusz Truchanowicz oraz Rena Wota.

 


 

W dniu 5 czerwca 2017 roku, w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu odbyło się posiedzenie Jury Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego. Jury w składzie: Henryk Ożóg – artysta plastyk, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Janusz Szpyt – artysta malarz i Piotr Wójtowicz – artysta malarz zdecydowało przyznać Nagrodę Artystyczną im. Mariana Strońskiego – Przemyśl 2017 Julii Olech-Nowak za zestaw prezentowanych obrazów „Łodzie listy piszą”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia honorowe:

Łukaszowi Cywickiemu za zestaw prac graficznych, Henrykowi Lasko za zestaw prac malarskich wykonanych w technice akwarela na papierze oraz  Narcyzowi Pióreckiemu za zestaw prac malarskich z cyklu „Mój kalendarz”.

 

stroński - protokół.jpeg

 

NAGRODA GŁÓWNA - Julia Olech Nowak

julia olech 1.jpeg

Studia w latach 1984-1989 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom z wyróżnieniem w roku 1989  w pracowni Leszka Wajdy. W latach 1991-1992 otrzymała Stypendium Twórcze MKiS. W latach 2003-2004 realizowała studia podyplomowe w zakresie grafiki warsztatowej we wrocławskiej ASP, w pracowni A. Basaja oraz A. i J. Strzyż. Swoją twórczośd dzieli równolegle pomiędzy projektowaniem, a niezależnymi sztukami plastycznymi. Bierze czynny udział  w życiu artystycznym Przemyśla i Podkarpacia.

Wystawy indywidualne: BWA Przemyśl - 1990, 2001, 2004, 2015; CK Zamek - 2003, 2016; Centrum Kulturalne - 2017.  Laureatka stypendium twórczego Prezydenta Miasta Przemyśla - 2015.

Wybrane wystawy zbiorowe: BWA Przemyśl - Artefakty 2001, 2004; wielokrotny udział w Konkursie - Nagroda Artystyczna im. Mariana Strooskiego; Kraków (BWA, Pałac Sztuki, ZPAP - Galeria Pryzmat);

BWA Rzeszów. Udział w wystawach zbiorowych  

w Krośnie, Tarnowie, Kielcach, Sandomierzu i Wrocławiu. Udział w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2012 (Polska, Rumunia, Słowacja - Ukraina - Węgry).

julia olech 2.jpeg

 

WYRÓŻNIENIA HONOROWE -

 

Łukasz Cywicki                                                                 

Artysta grafik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2009 - 2017 zrealizował 15 wystaw indywidualnych w Polsce, Danii, Rosji, Finlandii, Argentynie i Meksyku. Udział w 670 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, otrzymał 64 nagrody i wyróżnienia m.in. w Polsce, Anglii, Macedonii, Białorusi, Rumunii, Turcji, Belgii, Japonii, Serbii, Argentynie, Bułgarii, Litwie, Niemczech, Chorwacji, Chinach oraz Cyprze.

cywicki.jpeg

 

Henryk Lasko

Urodził się w 1951 r. Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Maluje pejzaże, martwe natury i kwiaty. Posługuje się akwarelą, gwaszem, akrylem i olejem, rysuje piórkiem i lawuje. Uczestnik krajowych i międzynarodowych plenerów malarskich. Wystawiał m.in. w: Nowym Jorku (Galeria A.R 71, India Street, Brooklyn), Brekowie, Sninie, Rzeszowie, Krośnie, Krasiczynie, Strzyżowie, Nowej Dębie, Przemyślu i w Żarach. Laureat wielu nagród i wyróżnieo w dziedzinie malarstwa. Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Edukacji Narodowej oraz nagrodą Prezydenta Miasta Przemyśla. Jego obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, w instytucjach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Posiada własną galerię na stronie www.lasko.webd.pl.

Henryk Lasko.jpeg

 

Narcyz Piórecki

Urodzony w 1959 r. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1981-1986. Dyplom w pracowni prof. Jana Szancenbacha. W latach 1984-1988 studia w Pracowni Tkaniny Artystycznej krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Lilii Kulki i prof. Ryszarda Kwietnia. Udział w 90 wystawach zbiorowych i 31 indywidualnych, najważniejsze: 1999 - Galeria Milla PortoVecchio, Francja; 2013 - „Kalendarz” Teatr Polski, Warszawa; 2016 - „Notatki z kalendarza 2016”, Biuro Wystaw Artystycznych Rzeszów. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki (1986–1987).  W roku 2006 otrzymał brązowy medal Gloria Artis.

Narcyz Piórecki.jpeg

 


 

Stroński - baner.jpeg

 

Marian Stroński jest najwybitniejszym malarzem przemyskim spośród artystów działających  w mieście na przestrzeni wieków. To artysta obdarzony wybitnym talentem, a jego dzieła,  z powodzeniem konkurujące z pracami twórców mu współczesnych, zachowały swą wartość  i świeżość do czasów obecnych. Z Przemyślem związany był przez większość swego życia. Urodzony  w 1892 roku w Łozowej koło Tarnopola przyjechał do naszego miasta, jako ośmioletni chłopiec; tu się kształcił i tutaj powrócił po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie w Wiedniu. Aż sześć lat zajęła mu służba wojskowa, najpierw w armii austriackiej, później w wojsku polskim. Okres międzywojenny to czas wytężonej pracy twórczej owocującej wieloma znaczącymi wystawami malarstwa oraz w mniejszym zakresie grafik w Przemyślu, Lwowie, Warszawie, Katowicach, Łodzi  i Paryżu. Prezentował na nich prace przedstawiające: pejzaże, weduty, portrety, sceny rodzajowe oraz martwe natury. Odbywał podróże artystyczne po Polsce, Włoszech, Bałkanach oraz do Paryża.  W tym samym czasie wykonał polichromie w wielu kościołach, a także instytucjach użyteczności publicznej; część prac posiadała charakter konserwatorski, na przykład w holu i restauracji przemyskiego dworca kolejowego.

 W rodzinnym mieście prowadził założoną przez siebie szkołę malarstwa i rysunku. W 1936 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie we wrześniu 1939 roku zniszczeniu uległo jego mieszkanie wraz  z nagromadzonym w pracowni dorobkiem artystycznym oraz kolekcją sztuki. Od wybuchu wojny Stroński związał się na stałe z Przemyślem. Tutaj założył rodzinę, prowadził działalność edukacyjną, malował. Jego twórczość była w dużym stopniu kontynuacją wcześniejszych dokonań. W latach pięćdziesiątych zdominowała ją abstrakcja. Uczestniczył w życiu artystycznym regionu, wystawiał, brał udział w konkursach, otrzymywał nagrody. Artysta zmarł w Przemyślu w 1977 roku. Prace Mariana Strońskiego znajdują się w wielu instytucjach oraz w zbiorach prywatnych. Duża ich część przedstawia motywy przemyskie. Najciekawszą kolekcję przechowuje Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz rodzina. Stanowią one nie tylko piękną i cenną pamiątkę, ale także inspirację dla działających współcześnie artystów. Stąd też w roku 2004 z inicjatywy Galerii Sztuki Współczesnej,  w środowisku artystycznym oraz kulturalnym Przemyśla pojawiła się idea ufundowania Dorocznej Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego, promującej zarówno jego dorobek, jak też aktualne dokonania przemyskich artystów. Imprezę objął patronatem Prezydent Miasta Przemyśla, zaś organizatorem jest Kapituła, w skład, której aktualnie wchodzi: Urząd Miejski w Przemyślu, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Centrum Kulturalne w Przemyślu. Do roku 2007 także Arboretum i Zakład Fizjografii  w Bolestraszycach. 

Kapituła powołuje jury, które przyznaje Nagrodę Artystyczną im. Mariana Strońskiego. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną oraz pamiątkową statuetkę z popiersiem Mariana Strońskiego (autorstwa artysty rzeźbiarza Mariana Szajdy), organizuje wystawę zgłoszonych do nagrody prac  i wydaje katalog dokumentujący to wydarzenie.

 Zwycięzcami kolejnych edycji konkursu zostali: Andrzej Cieszyński (2004), Łukasz Cywicki (2005), Tadeusz Nuckowski (2006), Jerzy Cepiński (2008), Rena Wota (2009), Iwona Lenik (2010), Mariusz Kościuk (2011), Renata Szyszlak (2013) i ponownie Jerzy Cepiński (2015). Dodatkową formą nagrody jest możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej  w Przemyślu.

W roku 2009 przyznano Wyróżnienie Honorowe Renacie Szyszlak, w 2011 roku Wyróżnienie dla Młodego Artysty - organizację wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu otrzymała

Magdalena Emilia Ład. W roku 2013 Wyróżnienia Honorowe otrzymały Grażyna Niezgoda i Małgorzata Dawidiuk, a w roku 2015 Łukasz Cywicki i Jacek Szwic. 

Ważną inicjatywą Kapituły było ufundowanie i odsłonięcie w roku 2005, przez Prezydenta Miasta Przemyśla tablicy pamiątkowej przed domem artysty (autorstwa artysty rzeźbiarza Mariana Szajdy), a także wydanie Teki Grafik Przemyskich Mariana Strońskiego w roku 2007. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się szereg wystaw poświęconych artyście, ze szczególnie ważną "Opus vitae" w 2009 roku. Uchwałą Rady Miasta w roku 2012, Parkowi Miejskiemu w Przemyślu nadano imię Mariana Strońskiego. W roku 2016 Kapituła Nagrody wydała okazały reprint Teki Grafik Przemyśl - Krasiczyn, autorstwa Mariana Strońskiego.

                                           Kapituła Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego

 

*

 

ZAPRASZAMY!

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 27-06-2017 20:45
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 27-06-2017 20:54