13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ankieta dotycząca udziału w V Przemyskim Pikniku Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Przemyśla, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK wraz z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w V Przemyskim Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2017 r. w ramach obchodów Dni Patrona Miasta Przemyśla - Świętego Wincentego.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem Pikniku jest zaprezentowanie mieszkańcom miasta działalności organizacji pozarządowych, jak również zacieśnienie współpracy między samymi organizacjami.

Zainteresowane organizacje proszone są o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.


Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik, Rynek 26, tel. 16 670 40 88, e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

 

DOCAnkieta V Piknik.doc
 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl