-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Opłaty za wodę i ścieki przez najbliższy rok bez zmian

Przemyski PWiK Sp. z o.o. ogłosił nowe, obowiązujące od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018r., taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Najważniejszą informacją dla mieszkańców Przemyśla, a także Gminy Przemyśl i Gminy Krasiczyn jest to, że stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków pozostają na tym samym poziomie, co dotychczas obowiązujące.

Obowiązujące opłaty i stawki:

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENY/STAWKI

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen

i stawek opłat

Jednostka miary

zł netto

zł brutto

(Vat 8%)

1

2

3

4

5

6

1

CENY I STAWKI OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI:

1.1

Gospodarstwa domowe/odbiorcy indywidualni/Przemysł handel

i usługi/Użyteczność publiczna

cena wody

zł/1 m3

4,51

4,87

1.2

Gospodarstwa domowe/odbiorcy indywidualni/Przemysł handel

i usługi/Użyteczność publiczna

cena ścieków

zł/1 m3

4,75

5,13

1.3

Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odbiorcy na podstawie odczytu wodomierza głównego

stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

7,88

8,51

1.4

Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odbiorcy według przeciętnych norm zużycia

stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

7,14

7,71

2

STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

2.1

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

Stawka opłaty

zł/przyłączenie

77,00

83,16

2.2

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

Stawka opłaty

zł/przyłączenie

77,00

83,16

2.3

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Stawka opłaty

zł/przyłączenie

107,00

115,56

Stawki opłat  i zasady  naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych spółki zostały szczegółowo przedstawione w taryfie zamieszczonej na stronie internetowej spółki.

Taryfy wchodzą w życie na podstawie: art.24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zm.)

Pełny tekst taryf jest opublikowany na stronie internetowej www.pwik.przemysl.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-06-2017 11:54
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 21-06-2017 12:10