24 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne

RPO WP 14-20.png

Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne
(Numer projektu: RPPK.06.02.02-18-0023/16)

Okres realizacji: 2016-2018
Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita: 695 490,64 zł
Dofinansowanie: 561 299,76 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zakres rzeczowy projektu obejmował remont 19 mieszkań z zasobu Gminy z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Lokale przeznaczone do adaptacji:

 1. Grodzka 15/11.
 2. Kopernika 2/8.
 3. Kopernika 24/4.
 4. Serbańska 8/3.
 5. Serbańska 17/1.
 6. Słowackiego 64/5.
 7. Słowackiego 72/4.
 8. Śnigurskiego 18/7.
 9. Dworskiego 14a/5.
 10. Dworskiego 31/9.
 11. Dworskiego 93/2.
 12. Lwowska 2a/7.
 13. Mickiewicza 39/12.
 14. Słowackiego 43/11.
 15. Słowackiego 47/16.
 16. Słowackiego 126/1.
 17. Wincentego Pola 30/3.
 18. Grunwaldzka 44/20.
 19. Grunwaldzka 44a/13.

Dodatkowo w projekcie uwzględniono działania dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania dotyczące reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych. Działania te będą realizowane w oparciu o salę szkoleniową, do której w ramach projektu zakupiono sprzęt ICT.

W wyniku realizacji projektu poprawi się stan techniczny zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczonych na cele socjalne. Planuje się również aktywizację społeczno-zawodową 59 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W dniu 13 października 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W dniu 18 stycznia 2018 r. zakończyła się realizacja projektu (złożenie wniosku o płatność końcową).

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 21-06-2017 11:50
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 16-02-2018 12:47