5 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla

RPO WP 14-20.png

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla
(Numer projektu: RPPK.03.02.00-18.0065/16)

Okres realizacji: 2016-2018
Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita: 5 310 860,35 zł
Dofinansowanie: 4 047 299,72 zł

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta.

Zakres rzeczowy obejmował modernizację energetyczną następujących obiektów:
1. Budynek internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 29, w tym:

 • docieplenie ścian zewnętrznych łącznie z fundamentowymi,
 • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż instalacji odgromowej,
 • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
 • montaż na dachu paneli fotowoltaicznych,
 • remont ciągów komunikacyjnych przed wejściem do budynku.


2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grunwaldzkiej 81, w tym:

 • docieplenie ścian zewnętrznych łącznie z fundamentowymi,
 • docieplenie dachów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż instalacji odgromowej,
 • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
 • remont ciągów komunikacyjnych przed wejściem do budynku.


3. I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Słowackiego 21, w tym:

 • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • dostosowanie pomieszczeń kotłowni na wymiennikownię,
 • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 do powietrza o 1 128,41 t/rok. Zmniejszeniu ulegnie również zapotrzebowanie na energię finalną w tych budynkach.

W dniu 10 listopada 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Zakończenie rzeczowe prac:
Budynek internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - 5 września 2017 r.
Budynek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - 22 grudnia 2017 r.
Budynek I Liceum Ogólnokształcącego - 31 sierpnia 2017 r.
W dniu 31 stycznia 2018 r. zakończyła się realizacja projektu (złożenie wniosku o płatność końcową).

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 21-06-2017 08:36
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 16-02-2018 12:36