21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXVII Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze - Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowiczaw Przemyślu, zaprasza 18 czerwca 2017 roku na XXVII Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II (Kalwaria Pacławska – Przemyśl).

 

 

Trasy rajdu:

 

Nr 1  „Szlakiem pątniczym od Kalwarii do Przemyśla”:

Zbiórka w dniu 18.06.2017 (niedziela) o godz. 7.45 na parkingu przy Rybim Placu. Przejazd do Kalwarii zamówionym autobusem. Przejazd autobusem do Kalwarii Pacławskiej płatny 7 zł dodatkowo + wpisowe.

Udział we mszy świętej o godz. 9.00. w kościele OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

Wyjście o godz. 10.00 na trasę: Kalwaria Pacławska – Huwniki – Gruszowa – Koniusza – G. Szybenica (496 m n.p.m.) – Helicha – Wapielnica (394 m n.p.m.) – Plac Niepodległości w Przemyślu (Pomnik św. Jana Pawła II).

Długość trasy: 23 km. Punkty: GOT 25, OTP 23

Prowadzenie: Zbigniew Bilo

 

Nr 2  „Od Krzyża na Kopystańce  do Przemyśla”:

Zbiórka w dniu 18.06.2017 (niedziela) o godz. 9.15 na parkingu przy Rybim Placu. Przejazd do Posady Rybotyckiej zamówionym autobusem. Przejazd autobusem do Posady Rybotyckiej płatny 8 zł dodatkowo + wpisowe.

Wyjście o godz. 10.00  na trasę: Posada Rybotycka – G. Kopystańka( 541 m n.p.m.) – Kopyśno – Brylińce – Helicha – Wapielnica (394 m n.p.m.) – Plac Niepodległości w Przemyślu (Pomnik św. Jana Pawła II).

Długość trasy: 20 km. Punkty: GOT 21, OTP 19

Prowadzenie: Maciej Piotrowicz

 

Nr 3 Rowerowa:

Zbiórka w dniu 18.06.2017 (niedziela) o godz.11:00 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:15.

 

Przejazd na trasie: Przemyśl - Zalesie - Rokszyce - Koniusza – Gruszowa - G. Chyb -  Fredropol -  Darowice - Kolonia Hermanowska – Hermanowice - Przemyśl.

Długość trasy: ok. 60 km. ;  Punkty: 10 pkt do K.O.T.

Prowadzenie: Jan Paradysz

 

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 3- rowerowej

W trosce o bezpieczeństwo każdy uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy.

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, Oddziały PTTK, drużyny harcerskie, indywidualni turyści. Młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli, rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.

Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować przyrodę, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu i podporządkować się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: ostateczny termin: 13.06.2017 (wtorek) należy dokonać w biurze O/PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel: 16 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

Członkowie PTTK - 3 zł

Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły - 4 zł

Nie zrzeszeni w PTTK - 5 zł

opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są od opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu młodocianych).

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

Opiekę kierowników tras, poczęstunek na mecie rajdu przy pomniku św. Jana Pawła II w postaci: „kremówki papieskiej”, kawy, herbaty, ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy.

Zakończenie w dniu 18.06.2017 (niedziela) o godz. 16:00 na Placu Niepodległości przy pomniku św. Jana Pawła II.

Postanowienia końcowe:

Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Transport do punktu startowego (trasa nr 1 i nr 2) płatny dodatkowo przy wpisowym w biurze PTTK.

Opiekunowie drużyn szkolnych ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 12-06-2017 15:31
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 12-06-2017 15:33