14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KWESTA NA RATOWANIE ZABYTKOWEGO CMENTARZA GŁÓWNEGO

Podobnie jak w roku ubiegłym, 1 listopada zostanie przeprowadzona kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego w Przemyślu. Akcja organizowana przez Towarzystwo Ulepszania Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków odbywać się będzie pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

      Wzorując się na dobrym przykładzie warszawskich Powązek planujemy sukcesywnie co roku, w miarę posiadanych pieniędzy, realizować programy konserwatorskie dotyczące tych zapomnianych dzieł sztuki, przywracając ich dawny urok, niepowtarzalną formę i blask.
       Cmentarz Główny w Przemyślu założony został około 1855 roku. Ochroną konserwatorską objęty jest cały układ przestrzenny jego najstarszej części, tj. nagrobki, drzewostan, a także ogrodzenie z neogotyckimi bramami wybudowane w 1908 roku według projektu Jana Łempickiego. Pomniki nagrobne o formach klasycystycznych i eklektycznych w postaci: rzeźb płaczek – żałobnic, aniołków, kolumn, obelisków, urn, tumb objęte są dodatkową ochroną konserwatorską poprzez indywidualne wpisy do rejestru i ewidencji zabytków ruchomych. Większość z tych obiektów pochodzi z lwowskich warsztatów kamieniarsko – rzeźbiarskich o wysokim poziomie artystycznym takich jak pracownie: Pawła Eutelego, Ludwika Tyrowicza, Jakuba Bałabana, Juliana Markowskiego (wnuk artysty rzeźbiarza Johna Schimsera).
W dniach 30 października i 1 listopada ubiegłego roku, dzięki hojności mieszkańców Przemyśla, zebraliśmy kwotę 12 151 zł. Dzięki tym środkom i dodatkowemu wsparciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminy Miejskiej Przemyśl wykonano konserwację czterech zabytkowych nagrobków:
          - Marysi Mazurkówny
          - Generała. Auersperga,
          - Tekli i Stanisława Kądzielskich
          - Rzeźby Płaczki.

  

 

ealizacji prac konserwatorskich podjęła się Pani Eliza Bereszka – artysta konserwator rzeźby zabytkowej z Krakowa. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem procesu konserwacji prowadzili pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Miejski Konserwator Zabytków.
Pieniądze z tegorocznej kwesty zostaną zdeponowane na koncie Towarzystwa Ulepszania Miasta i będą przeznaczone na ratowanie kolejnych zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego w Przemyślu.

Konto dla Darczyńców:
Kredyt Bank S.A. Oddział w Przemyślu,
Nr 15 1500 1634 1216 3004 5587 0000

 

 

 

 

Towarzystwo Ulepszania Miasta 

Miejski Konserwator Zabytków

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 24-10-2006 12:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35