11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie – Apel Prezydenta Miasta w sprawie procesji religijnej na cmentarz przy ul. Kasztanowej.

11 czerwca br., jak co roku, odbędzie się w naszym mieście procesja religijna na cmentarz przy ul. Kasztanowej. Panachyda, czyli nabożeństwo żałobne i związany z nim pochód, są poświęcone żołnierzom walczącym pod dowództwem Semena Petlury, którzy przebywali w obozie jenieckim w Pikulicach w 1918 roku.

Organizatorem tego wydarzenia religijnego jest Parafia archikatedralna obrządku greckokatolickiego pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, a nie jak błędnie podają niektóre źródła w internecie Związek Ukraińców w Polsce. Powtórzę więc jeszcze raz - jest to procesja religijna. Nie wyobrażam sobie, aby jako taka mogła stać się obiektem ataków lub jakichkolwiek prób jej zakłócenia, bo w sprawach związanych z wyznawaną wiarą i praktykami religijnymi wszyscy jesteśmy zobowiązani do szacunku oraz tolerancji. Apeluję więc o rozsądek oraz odpowiedzialność i nie reagowanie na rozpowszechniane głównie na różnych profilach facebookowych zachęty do reakcji wymierzonych przeciwko procesji. Takie działania z pewnością nie służą dobrze naszemu Miastu oraz stosunkom polsko – ukraińskim. Przemyśl zawsze był Miastem tolerancyjnym, otwartym na swoją wielokulturową tradycję i zróbmy wszystko, aby takim pozostał. Dziękuję za podobny w swoim wydźwięku apel przemyskich środowisk patriotycznych, który jest dowodem odpowiedzialności za nasze Miasto i jego mieszkańców.

Tylko dla wyjaśnienia wciąż powtarzanych, a nieprawdziwych informacji dodam, że Prezydent Miasta nie wydaje zgody na procesję, ponieważ wydarzenie, jako zgromadzenie odbywane w ramach działalności kościoła, nie podlega przepisom ustawy Prawo o zgromadzeniach, a także ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Prezydent Miasta

Robert Choma

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 06-06-2017 16:44
Modyfikował: Edyta Florczak | Data modyfikacji: 07-06-2017 12:57