9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ruszyły zapisy na warsztaty organizowane w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa w 2017 roku

Zapraszamy nauczycieli, animatorów, edukatorów na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach Podkarpackiej Edukacji Kulturowej 2017!

Warsztaty odbędą się w trzech miastach – w Przemyślu, Stalowej Woli i Rzeszowie.

Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową, przesłać ją do organizatorów do dnia 9 czerwca br. i wziąć udział w warsztatach z zakresu edukacji kulturowej i animacji. Po nich, każdy z uczestników będzie mógł zrealizować swój własny projekt!

pek logo.jpeg

 

REGULAMIN warsztatów realizowanych w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa w 2017 roku

Projekt Podkarpacka Edukacja Kulturowa jest realizowany przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr 4/99 prowadzonym przez Województwo Podkarpackie,  NIP 795-21-24-902, REGON 650953538. Projekt Podkarpacka Edukacja Kulturowa jest realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016 - 2018 prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

I.                    INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem warsztatów jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, zwane dalej Organizatorem. Partnerami Organizatora są Rzeszowski Dom Kultury i Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.
 2. Warsztaty są realizowane w Przemyślu, Rzeszowie i Stalowej Woli.
 3. Wykaz terminów, trenerów, tematów i czasu trwania warsztatów zawiera formularz zgłoszenia stanowiący zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności i podnoszenie kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową, działaniami animacyjnymi i społecznymi, pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami warsztatów.

II.             ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH

 1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 2. Udział w warsztatach jest warunkiem przystąpienia do konkursu grantowego na projekty z zakresu edukacji kulturowej skierowane do dzieci i młodzieży, lub o charakterze międzypokoleniowym.
 3. Uczestnik deklaruje udział w jednym wybranym spotkaniu obligatoryjnym (w Przemyślu, Rzeszowie, lub Stalowej Woli) oraz dodatkowo w 2-3 wybranych warsztatach z proponowanej puli tematycznych warsztatów fakultatywnych

(w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach: Przemyślu, Rzeszowie, Stalowej Woli). Uczestnictwo w spotkaniu obligatoryjnym i 2-3 warsztatach fakultatywnych jest warunkiem przystąpienia do konkursu grantowego

(na formularzu zgłoszenia należy zaznaczyć jedno wybrane spotkanie obligatoryjne oraz 2-3 warsztaty fakultatywne).

 1. Istnieje możliwość wzięcia udziału w pojedynczych zajęciach warsztatowych, jednak bez możliwości, późniejszego wzięcia udziału w konkursie grantowym – w takim wypadku w formularzu zgłoszenia należy zaznaczyć jedynie wybrane warsztaty fakultatywne.

III.             UCZESTNICY WARSZTATÓW

 1. Warsztaty kierowane są do osób zajmujących się edukacją kulturową/animacją, prowadzących działania kulturalne, nauczycieli, pracowników instytucji kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych działających w sferze kultury i edukacjina terenie województwa podkarpackiego.
 2. Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji warsztatów.
 3. Organizator zapewnia poczęstunek podczas warsztatów.
 4. Koszt dojazdu na miejsce warsztatów i ew. noclegu leży po stronie uczestników warsztatów.
 5. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają uczestnicy, którzy nie brali udziału w warsztatach w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa w 2016 roku.

IV.            ZASADY NABORU

 1. Liczba miejsc w każdym pojedynczym warsztacie jest ograniczona. Wypełnione karty zgłoszeń prosimy nadsyłać do 09.06.2017 r. do godziny 15:00na adres e-mail: pek.bmk@gmail.com.
 2. Potwierdzenie przyjęcia na warsztaty zostanie wysłane drogą mailową do 10.06.2017 r. wraz ze szczegółowymi informacjami.
 3. Kwalifikacja uczestników dokona nastąpi według następujących kryteriów:
  • terenu prowadzenia działalności animacyjnej i/lub edukacyjnej,
  • zachowania równomiernego udziału przedstawicieli placówek oświatowych, kulturalnych i organizacji pozarządowych w poszczególnych cyklach warsztatowych,
  • kolejności zgłoszeń,
  • pierwszeństwo udziału mają osoby, które nie uczestniczyły w warsztatach w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa w 2016 roku.

V.            INFORMACJE DODATKOWE

 1. Nadesłanezgłoszeniedoudziałuwwarsztaciejestrównoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
 2. Zgłoszenie winno nastąpić na formularzu zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Informacje nt. warsztatów udzielają:

Katarzyna Medelczyk – k.medelczyk@ck.przemysl.pl - tel. 537 808 553

Dominika Osypanko – dominika.osypanko@gmail.com 

Łukasz Kisielica – l.kisielica@ck.przemysl.pl - tel. 535 808 729

Warsztaty PEK plakat 2017.jpeg

 

DOCXwarsztaty_pek_formularz_zgloszenia_2017.docx

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 05-06-2017 10:38
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 05-06-2017 10:47