31.3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Nowy-1.jpeg


W dniu dzisiejszym tj.10 lipca 2017r. publikujemy wyniki naszego sondażu ulicznego:

Nowy-1.jpeg     Nowy-2.jpeg    

Nowy-3.jpeg    Nowy-4.jpeg    

Nowy-5.jpeg    Nowy-6.jpeg

Aby zobaczyć szczegóły proszę powiększyć slajd.


 

Szkoła świadomego planowania przestrzennego


W dniu 19 maja 2017r. po przeprowadzeniu konkursu na wybór Grantobiorców nasze miasto podpisało umowę z Liderem Projektu – Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER  z  siedzibą: ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn o przyznanie grantu w ramach projektu: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.

Konsultacjom społecznym zostanie poddany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 1”, którego główną funkcją będzie cmentarz komunalny oraz jego otoczenie przeznaczone na usługi i zieleń urządzoną / parkową.

Naszych mieszkańców pragniemy zapytać między innymi o to jakie mają propozycje do zagospodarowania terenów zielonych wokół cmentarza oraz jakie niezbędne elementy powinny znajdować się na nekropolii.
Już w najbliższy poniedziałek tj. 5 czerwca 2017r. na ulice naszego miasta ruszają nasi ankieterzy.
W ramach planowanych konsultacji społecznych, zostanie przed urzędem miejskim urządzony również terenowy punkt konsultacyjny, przeprowadzone zostaną konsultacje on-line  oraz warsztat konsultacyjny.

Podsumowanie konsultacji nastąpi na spotkaniu konsultacyjnym.
Informację o terminach poszczególnych technik konsultacyjnych podane zostaną na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.