14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Nowy-1.jpeg


Zakończenie projektu w ramach "Szkoły Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, który był realizowany w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.  

Przedmiotem projektu realizowanego na terenie miasta Przemyśla były konsultacje społeczne związane ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Monte Cassino - 1". Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla, w czasie realizacji projektu przygotowało klika technik konsultacyjnych niestosowanych dotychczas w naszym mieście.
Projekt był realizowany od dnia 5 czerwca 2017r. (początek badań ankietowych) do dnia 6 października 2017r. kiedy odbył się warsztat konsultacyjny w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla ul. J. Matejki 1 i połączony ze spacerem badawczym w terenie gdzie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Monte Cassino - 1". W projekcie udział wzięli m.in. mieszkańcy miasta, mieszkańcy gmin sąsiednich, przedsiębiorcy, radni, organizacje pozarządowe, rady osiedli, pracownicy samorządowi. Wszyscy chętni mogli wypowiedzieć się w badaniu ankietowym oraz konsultacjach on-line oraz zapoznać się z przygotowanymi koncepcjami w terenowym punkcie konsultacyjnym oraz trakcie spotkania konsultacyjnego organizowanego w głównej sali Urzędu Miejskiego w Przemyślu.W internetowym Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco publikowaliśmy dla Państwa informacje i zapowiedzi o realizowanych technikach konsultacyjnych oraz podawaliśmy wyniki naszych konsultacji. 

Pragniemy poinformować, że po ostatniej zastosowanej technice został wybrany "Wariant I" przedstawionych koncepcji tj. wariant z maksymalizacją funkcji usługowych.  W naszych konsultacjach wzięło udział łącznie 1072 osoby w pięciu technikach konsultacyjnych.

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim osobom, które wzięły aktywny udział w realizacji naszego projektu, a zwłaszcza tym, którzy podzieli się z nami swoimi uwagami i wątpliwościami.


Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla zaprasza do udziału w warsztacie konsultacyjnym dotyczącym konsultacji społecznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 1”, którego główną funkcją będzie cmentarz komunalny oraz jego otoczenie. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 października 2017r. (piątek) w Biurze Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1 w godzinach 12:00- 14:00. Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”.
Podczas spotkania zostaną omówione założenia planistyczne oraz wyniki dotychczasowych konsultacji. W ramach spotkania przewidziana jest wizja lokalna w terenie i wypracowanie opinii uczestników spotkania dotyczącej przyjętych założeń planistycznych.
Serdecznie zapraszam do udziału w warsztacie.


W dniu 29 września 2017r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w głównej sali Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, jest to realizacja czwartego etapu konsultacji społecznych. W spotkaniu łącznie udział wzięło 25 osób. Zaprezentowano m.in wyniki wcześniejszych technik konsultacyjnych tj. wyniki sondażu ulicznego, wyniki wyboru wariantu koncepcji opracowywanego mpzp "Monte Cassino I" oraz wyniki ankiety online. W trakcie spotkania informacji nt technik konsultacyjnych udzielał Pan Cezary Ulasiński z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa oraz Pani Katarzyna Gembala asystent Projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego.

spotkanie.jpeg


W dniu 29 września 2017r. przystępujemy do kolejnego - czwartego etapu konsultacji społecznych.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, wszystkie niezbędne informacje na naszym plakacie poniżej.

plakatSSPP.jpeg


Publikujemy wyniki wyboru wersji projektu planu Monte Cassino I który przestawialiśmy w Terenowym Punkcie Konsultacyjnym i w ankiecie online.

strona 1.jpeg

strona 2.jpeg

Proszę kliknąć na miniaturkę aby powiększyć.


Publikujemy wyniki wyboru wersji projektu planu Monte Cassino I który przestawialiśmy w Terenowym Punkcie Konsultacyjnym.

wyniki 1.jpeg

wyniki 2.jpeg

Proszę kliknąć na miniaturkę aby powiększyć.


nowy-2_2017.jpeg Projekt: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowany w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.

Z dniem 28 sierpnia 2017r. przystępujemy do trzeciego etapu konsultacji społecznych, który obejmuje kolejną technikę konsultacji społecznych oparty o ankietę online, dzięki której chcemy poznać opinie uczestników ankiety. 

Przedstawiamy poniżej dwie przygotowane koncepcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 1”.

Liczymy na pomoc w wyborze koncepcji która spełni oczekiwania mieszkańców naszego miasta.

MONTE CASSINO DO ANKIETY....jpeg

Proszę kliknąć na miniaturkę aby powiększyć.

Pytania naszej ankiety:
prosimy o wybranie jednej odpowiedz.
1. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Przemyśla ?
- tak
- nie
- nie, ale jestem związany z Przemyślem
2. Przedstawiamy pytania do wyboru wersji projektu 
- wersja nr 1 maksymalizacja funkcji w strefach buforowych,
- wersja nr 2 minimalizacji funkcji w strefach buforowych
3. Prosimy o wyrażenie opinii na temat preferowanego przez Pana/ią wariantu planu w zakresie jego zagospodarowania dla północnej i południowej strefy buforowej:
Stefa buforowa od strony północnej – czy zaproponowanie rozwiązania są wystarczające?
- Ilość i rodzaj usług:
tak - są wystarczające
raczej tak
raczej nie
nie - nie są wystarczające
nie wiem nie mam zdania
- komunikacja (dojazd parkingi):
tak - są wystarczające
raczej tak
raczej nie
nie - nie są wystarczające
nie wiem nie mam zdania
- zieleń urządzona:
tak - są wystarczające
raczej tak
raczej nie
nie - nie są wystarczające
nie wiem nie mam zdania
Strefa buforowa od strony południowej - czy zaproponowane rozwiązania są wystarczające?
- Ilość i rodzaj usług:
tak - są wystarczające
raczej tak
raczej nie
nie - nie są wystarczające
nie wiem nie mam zdania
- komunikacja (dojazd parkingi):
tak - są wystarczające
raczej tak
raczej nie
nie - nie są wystarczające
nie wiem nie mam zdania
- zieleń urządzona:
tak - są wystarczające
raczej tak
raczej nie
nie - nie są wystarczające
nie wiem nie mam zdania
4. Czy projektowany cmentarz powinien przyjąć założenie parkowe? (z krzewami, wysokimi drzewami, alejkami do spacerowania itp.)
tak - są wystarczające
raczej tak
raczej nie
nie - nie są wystarczające
nie wiem nie mam zdania
5. Czy według Pana/Pani atrakcyjne tereny zielone spowodują, że mieszkańcy chętnie będą spędzali czas na tym terenie - mimo sąsiedztwa cmentarza?
tak - są wystarczające
raczej tak
raczej nie
nie - nie są wystarczające
nie wiem nie mam zdania
6. Co sądzi Pan/Pani o możliwości budowy spopielarni zwłok na terenie planowanego cmentarza?
tak - uważam że to dobry pomysł
raczej tak
raczej nie
nie - zdecydowanie jestem przeciwny
nie wiem - nie mam zdania

Ankieta jest dostępna w dniach od 28.08.2017 do 15.09.2017r.

Po zakończeniu ankietowania przedstawimy Państwu wyniki ankiet.

Wszystkim, którzy wypełnili nasza ankietę dziękujemy za poświęcony czas.


nowy-2_2017.jpeg

W związku z warunkami pogodowymi punkt konsultacyjny został przeniesiony do hallu budynku Urzędu Miejskiego !

W ramach projektu: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 z  dniem 24 sierpnia 2017r. przystępujemy do drugiego etapu konsultacji społecznych, który obejmuje realizacje konsultacji społecznych w terenowym punkcie konsultacyjnym. Punkt konsultacyjny będzie czynny od dnia 24 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017r. Nasi konsultanci przedstawią dwie przygotowane koncepcje miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 1”. Liczymy na pomoc w wyborze koncepcji która spełni oczekiwania mieszkańców naszego miasta.

plakat_m.jpeg


W dniu dzisiejszym tj.10 lipca 2017r. publikujemy wyniki naszego sondażu ulicznego:

Rysunek1.jpeg

Rysunek2.jpeg

Rysunek3.jpeg

 

Aby zobaczyć szczegóły proszę powiększyć slajd.

 


nowy-2_2017.jpeg

 

Szkoła świadomego planowania przestrzennego


W dniu 19 maja 2017r. po przeprowadzeniu konkursu na wybór Grantobiorców nasze miasto podpisało umowę z Liderem Projektu – Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER  z  siedzibą: ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn o przyznanie grantu w ramach projektu: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.

Konsultacjom społecznym zostanie poddany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 1”, którego główną funkcją będzie cmentarz komunalny oraz jego otoczenie przeznaczone na usługi i zieleń urządzoną / parkową.

Naszych mieszkańców pragniemy zapytać między innymi o to jakie mają propozycje do zagospodarowania terenów zielonych wokół cmentarza oraz jakie niezbędne elementy powinny znajdować się na nekropolii.
Już w najbliższy poniedziałek tj. 5 czerwca 2017r. na ulice naszego miasta ruszają nasi ankieterzy.
W ramach planowanych konsultacji społecznych, zostanie przed urzędem miejskim urządzony również terenowy punkt konsultacyjny, przeprowadzone zostaną konsultacje on-line oraz warsztat konsultacyjny.

Podsumowanie konsultacji nastąpi na spotkaniu konsultacyjnym.
Informację o terminach poszczególnych technik konsultacyjnych podane zostaną na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-06-2017 12:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-11-2017 09:41