MIĘDZYNARODOWY MŁODZIEŻOWY FESTIWAL KRESOWEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ – Przemyśl 2006

      Uśmiechnięte twarze, swobodne zachowanie i radość z tego, że są w miejscu, gdzie mogą otwarcie mówić o swojej polskości to najważniejsze osiągnięcie „Międzynarodowego Młodzieżowego Festiwalu Kresowej Pieśni Patriotycznej – Przemyśl 2006”. Takie było główne założenie i trzeba to wyraźnie powiedzieć, że zostało zrealizowane w 100 %. 187 uczestników, którzy przebywali w Przemyślu w dniach 16 i 17 września 2006 r. na pewno zapamięta nasze miasto jako miejsce, gdzie zawsze są mile widziani.

      Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, organizator II już edycji tego Festiwalu sprawiło, że Przemyśl stał się ambasadorem polskości wśród młodzieży polonijnej zamieszkującej dawne kresy wschodnie. Spowodowało również, że nasze miasto wyrosło na ośrodek wzmacniający patriotyczną więź z Ojczyzną najmłodszych polonusów. Ten jedyny w swoim rodzaju Festiwal zapisał Przemyśl na mapie kraju jako miejsce krzewienia kultury kresowej. Przekonało się o tym również wielu telewidzów w kraju i za granicą za pośrednictwem TVP3 oraz TVP Polonia, które rejestrowały to wydarzenie.
      W Polsce odbywają się dwa festiwale kultury kresowej: w Mrągowie i w Iwoniczu Zdroju. Przez cały czas  brakowało jednak festiwalu pieśni patriotycznej. Przemyśl jest pierwszym miastem, któremu udało się zorganizować takie przedsięwzięcie.


      I edycja, która odbyła się w roku 2004 spotkała się z gorącym przyjęciem zarówno przez  uczestników jak i słuchaczy, dlatego też podjęto trud zorganizowania kolejnej. Festiwal kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12-20 lat. Pieśni patriotyczne wykonywane  były przez młodzież z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Warunek był tylko jeden – musiała to być młodzież polska, ze szkół z polskim językiem nauczania, bądź skupiona w zespołach działających przy polskich instytucjach kultury.

 

 

 

 

 

       Festiwal jest próbą ocalenia od zapomnienia tego, co wiąże się z naszą historią, tradycją, kulturą - zwłaszcza kresową. Nieodłączną towarzyszką naszej historii była zawsze pieśń. Pieśń, która podtrzymywała naród na duchu w trudnych dla Polski chwilach. Pieśń, która zagrzewała do walki, gdy była taka potrzeba. Pieśń, która koiła zranione serca Polaków. To ona dawała siłę, świadomość więzi narodowej i wiarę w przetrwanie. Posiadała moc, która wywoływała poczucie dumy i wielkiej radości wynikającej z faktu bycia Polakiem. Festiwal  jest  próbą nadania żywego znaczenia słowom już nieco zapomnianym, takim jak: patriotyzm, ojczyzna, honor, słowom które w nowoczesnej zglobalizowanej rzeczywistości stają się archaicznie brzmiącymi sloganami. Rzeczywistość ta powoduje, że opowiedzenie się za tymi wartościami wymaga od współczesnego człowieka niemalże heroizmu. Dlatego do ich ratowanie nie wystarczy lekcja j. polskiego czy historii w szkole. Zachodzi potrzeba wychodzenia naprzeciw z nowszymi propozycjami i formami mającymi na celu kształtowanie w młodym pokoleniu patriotycznych postaw. Festiwal jest krokiem we właściwym kierunku, bowiem sprawa wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym jest obowiązkiem nas wszystkich. Poprzez takie właśnie formy lekcji patriotyzmu musimy  kształtować młodzież i przygotowywać ją do przyjmowania odpowiedzialnych postaw społecznych.
       Festiwal nr 2 przeszedł już do historii, która z pewnością wysoko oceni nie tylko sam fakt zaistnienia tej imprezy, lecz również szczytny cel i zaangażowanie organizatorów w jego realizację.

 


 

 

 

 

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

DOTWyniki „MIĘDZYNARODOWEGO MŁODZIEŻOWEGO FESTIWALU KRESOWEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ – Przemyśl 2006” (28,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-09-2006 16:05 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty