22.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ruszyła rekrutacja dla pracodawców do II edycji projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

W dniu 15.05.2017 r. rozpoczęła się rekrutacja dla pracodawców do II edycji projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie".

Pracodawcą przyjmującym na staż uczestnika projektu może być przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:

- ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podkarpackiego, - nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,

- nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS,

- zobowiąże się do zatrudnienia uczestnika projektu, po zakończeniu przez niego stażu, na okres co najmniej 3 miesięcy, na podstawie umowy o pracę, przynajmniej na ½ etatu.

Rekrutacja potrwa do dnia 15.06.2017 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do składania Wniosków o przyjęcie na staż.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl