6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o spotkaniu ws. procedur działań krótkoterminowych wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla strefy Podkarpackiej.

Dnia 9 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, odbyło się spotkanie z udziałem służb straży i inspekcji, które poświęcone było omówieniu procedur działań krótkoterminowych wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla strefy Podkarpackiej. Działania krótkoterminowe określają sposoby i warunki wprowadzania alertów o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i PM2,5 oraz podejmowanie działań w przypadku wystąpienia takiej sytuacji przez poszczególne jednostki organizacyjne takie jak: straż miejska, policja, zarządca dróg, dyrektorzy szpitali, przedszkoli i szkół. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10  za okres 12 miesięcy występowały na terenie miasta Przemyśla przez ponad 35 dni. Wówczas stężenie dobowe było wyższe od 50 µg/m3. Natomiast dopuszczalny poziom pyłu PM2,5 za okres 12 miesięcy wynosił 25 µg/m3.  

Alert wprowadzany jest w sytuacji, gdy przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 przekroczy 200  µg/m3 .

 

Program Ochrony Powietrza dla strefy Podkarpackiej jest dostępny na stronie internetowej:

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza

 

Informację przygotowała:

Agnieszka Radziejowska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM w Przemyślu.

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 11-05-2017 09:35
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 12-05-2017 11:03