12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XII PIELGRZYMKA I ŚWIATOWY ZJAZD KRESOWIAN BYTOM-JASNA GÓRA 1-2 LIPIEC 2006

     To już dwunasty raz – w pierwszy weekend lipca Kresowianie z całego świata spotkali się na Jasnej Górze. W tym roku Zjazd Kresowian - planowany pierwotnie w Przemyślu - odbył się w Bytomiu. Rozpoczął się w sobotę posiedzeniem Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian pod przewodnictwem Prezydenta Jana Skalskiego. Głównymi tematami było omówienie sytuacji Polaków za wschodnią granicą, zagrożenie ziem zachodnich Polski wobec niemieckich roszczeń nasilających się po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz sprawa tzw. mienia zabużańskiego. Pierwszy dzień Zjazdu zakończył koncert charytatywny „Pomoc Polakom na Wschodzie” z udziałem kapeli „Lwowska Fala” ze Lwowa.


  Drugi dzień Zjazdu to pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę, gdzie w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej odbyła się Msza Św. w intencji zmarłych i żyjących Kresowian w kraju i na świecie. We Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Abp Stanisław Nowak uczestniczyło wielu Księży Kresowian oraz młodzież polska ze Złoczowa na Ukrainie.

Następnie Kresowianie wzięli udział w otwartym Forum Kresowym z udziałem przedstawicieli Rządu RP, Sejmu, Senatu i delegatów organizacji kresowych.

     Podczas uroczystości wyróżniono osoby zasłużone dla Kresów, a wśród nich Stanisława Szarzyńskiego Radnego Rady Miejskiej Przemyśla, który z rąk Pani Marii Mireckiej–Loryś dyrektora Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago otrzymał Praemium Honoris Cresovianae za współpracę i pomoc Polakom na Kresach.
     W Zjeździe uczestniczył Wicepremier RP Roman Giertych. Kresowianie z dużym aplauzem przyjęli autorski program Premiera dotyczący patriotycznego wychowania młodzieży.

Aktualizacja: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 11-07-2006 15:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35